Poznań

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”

Strona główna » Jawne » Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”

W dniach 17-18 stycznia 2023 r., we Wrocławiu obradowała Rada Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik, Wiceprezes ds. Pracowniczych Enei Operator Michał Cebula oraz Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja Radosław Pobol.

1. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący KSE Marek Boiński, który przedstawił temat zaawansowania prac na Umową Społeczną dla Energetyki. W dniu 11 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, podczas którego nakreślono umowę przedwstępną „na przedpolu” w odniesieniu do projektu naszej Umowy, która została złożona 1,5 roku wcześniej – do końca I kwartału powinna powstać Umowa Społeczna dla Energetyki. Z kolei Umowa Społeczna dla NABE ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że Umowa Społeczna dla Energetyki powinna obejmować wszystkie Grupy Energetyczne wraz z Energą. Rada KSE nie widzi możliwości, by Energa nie podpisała / nie była objęta Umową dla Energetyki.

W związku z tym, zostanie powołany Zespół składający się z członków każdej z Grup, który wypracuje mechanizm zmierzający do podpisania Umowy, a warunkiem jej podpisania jest pozytywne stanowisko Energi. Harmonogram prac na Umową wygląda następująco:

11.01.2023 r. – porozumienie „na przedpolu”
19.01.2023 r. – spotkanie strony społecznej
30.01.2023 r. – rozpoczęcie negocjacji Umowy Społecznej dla Energetyki

Po spotkaniu z Prezesem URE okazało się, że uzgodniona została Karta Efektywnej Transformacji Energetycznej i pomimo naszych nacisków nie była konsultowana z Zespołem Trójstronnym ds. Branży Energetycznej, ani z przedstawicielami KSE.

2. Ponadzakładowy Układ zbiorowy Pracy

W dniu 27 października 2022 r., w Puławach odbyło się, pierwsze po pandemii, zorganizowane stacjonarnie spotkanie przedstawicieli Strony Społecznej z przedstawicielami Związku Pracodawców Energetyki, w celu kontynuacji negocjacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Strony ustaliły, że w związku z faktem, że równocześnie finalizowane są prace nad podpisaniem Umów Społecznych, przygotowanych na okoliczność transformacji Energetyki, tj. powstaniem NABE, z roboczymi pracami nad PUZP należy wstrzymać się do czasu podpisania tych umów. Powodem takiej decyzji jest fakt, iż w tychże umowach jest wiele istotnych zapisów, które powinny znaleźć się również w PUZP.

kse-solidarnosc.pl

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę