Home

NSZZ „Solidarność” ENEA

Jesteśmy związkiem zawodowym działającym w spółkach Grupy Energetycznej ENEA. W naszej działalności między innymi: bronimy interesów pracowników oraz interesu państwa polskiego patrząc na ręce ludzi przysyłanych do zarządzania polską energetyką. Negocjujemy z pracodawcami warunki pracy i płacy. Dbamy o to, by pracownicy pracowali w godnych i bezpiecznych warunkach, przeciwdziałamy mobbingowi i przemocy w pracy.

Dołącz do nas

Najnowsze aktualności

Zobacz więcej

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Będąc naszym członkiem

Wspierasz istnienie i funkcjonowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółkach GK ENEA, którego jesteśmy współautorami i sygnatariuszami, wspierasz funkcjonowanie Społecznej Inspekcji Pracy w GK ENEA, której powstania jesteśmy inicjatorami, zyskujesz możliwość wpływania na sposób funkcjonowania Twojego miejsca pracy, mając zawsze do kogo się zwrócić o pomoc uzyskujesz wsparcie w trudnych sytuacjach związanych i niezwiązanych z pracą, współtworzysz legendę NSZZ Solidarność, która jako emanacja siły Polaków narodziła się w mroku PRL-owskiego reżimu, której nie udało się zniszczyć podczas Stanu Wojennego, a która od tamtego ciężkiego czasu inwigilacji i eliminacji najbardziej zasłużonych w walce o wolność i godność Polaków członków NSZZ Solidarność, wciąż się odradza, uzyskujesz możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz wydarzeniach, które organizujemy.

Dołącz do nas
Nasi członkowie są też delegatami na Zjazd Krajowy NSZZ Solidarność

Tym samym każdy z naszych członków ma swój wpływ na zmiany ustroju prawnego państwa Polskiego, które dla polepszenia jakości życia w naszym kraju, jako związek zawodowy o zasięgu ogólnopolskim, jesteśmy w stanie proponować, a w razie konieczności wymuszać i przeprowadzać.

Staramy się w razie konieczności wpływać nie tylko na decyzje polityków polskich, ale nasza aktywność daje się także zauważyć na polu Unii Europejskiej, gdzie powstaje coraz więcej regulacji prawnych wpływających na jakość naszego życia.

Wyjście
Przewiń na górę