Poznań

Odliczenie podatkowe dla związkowców

Strona główna » ENEA Poznań » Odliczenie podatkowe dla związkowców

Pracownicy – członkowie związków zawodowych odliczą nawet 500 zł od dochodu w rozliczeniu PIT . Jest to o 200 zł więcej, niż początkowo zakładał „Polski ład”. Sejm przyjął poprawkę zgłoszoną przez NSZZ „Solidarność”. Jak podaje związek, „podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 do 12 proc.”

Rząd zaakceptował poprawkę ulgi podatkowej dla osób zatrudnionych należących do związków zawodowych. Jej wysokości zostanie zwiększona z 300 zł do 500 zł. Tym samym pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty o wyższą niż obecnie sumę. Zmianę zaproponował NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych do projektu o zmianach w przepisach „Polskiego ładu”. Ministerstwo Finansów uwagę uwzględniło.

W trakcie konsultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych” – czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę