Gorzów Wielkopolski

WZD KP Gorzów Wielkopolski

Strona główna » Jawne » WZD KP Gorzów Wielkopolski

Barlinku na ostatnim w tej kadencji zebraniu spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. Na ogólną liczę Delegatów-43 w Zjeździe uczestniczyło 31.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  Tadeusz Lityński, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Piotr Nahorski, Członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski , Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof Nawrocki.

 

Minutą ciszy oraz modlitwą uczczono pamięć wszystkich Ludzi Solidarności, którzy zmarli w trakcje obecnej kadencji.

 

Wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Solidarności rozpoczęło roboczą część Zjazdu. Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu Zjazdu.

Przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów złożył obszerne sprawozdanie z działalności od ostatniego Zjazdu Delegatów (3.09.2020r.). Przedstawił również najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie związek w 2023 r.

Sekretarz-Skarbnik Mariusz Kępiszak krótko przedstawił aktualny stan finansów związku oraz przedstawił dane dotyczące odbytych posiedzeń Komisji oraz podjęte stanowiska i uchwały.

 

Później odbyła się dyskusja, która dotyczyła najważniejszych tematów zawartych w sprawozdaniu z działalności KPG. Najdłużej dyskutowano w temacie podziału wynegocjowanych kwot podwyżek na pierwsze półrocze 2023 r. oraz transformacji energetycznej związanej z narzucaną nam polityką klimatyczną Unie Europejskiej. Delegatki z Enea Centrum poruszyły temat barków kadrowych w komórkach wsparcia Biur Obsługi Klienta. Braki kadrowe generują konieczność wypłacania tz bonifikat (kar za nieterminowe rozpatrywanie spraw)

Zjazd przyjął dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęcia 3 osób w szeregi naszej organizacji, a druga ustaliła wysokość składki dla Członków Koła Emerytów i Rencistów, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r.

Wystąpienia zaproszonych gości głównie dotyczyły sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się Polska.

W sprawach różnych Przemysław Kononiuk zapoznał zebranych z założeniami planu zrównoważonego rozwoju.

 

W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadzili zaproszenie Kapłani. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2023 r.

 

 

Po przerwie kontynuowano dyskusję nad najważniejszymi tematami, które stoją przed związkiem w nowej kadencji : –wybory na kadencję 2023-28 -transformacja energetyczna (umowa społeczna jak w NABE) -negocjacje płacowe (godne podwyżki), -rozwój związku  -niwelowanie dysproporcji płacowych, -standaryzacja i etatyzacja RD i OD ,- aktualizacja zapisów ZUZP,-emerytury stażowe,-pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS, -31 sierpnia Dzień Wolności i Solidarności-dzień wolny od pracy.

 

Delegaci pamiętali też o okrągłych urodzinach Angeliki oraz dwóch Andrzejów, którzy niedługo wybierają się na zasłużoną emeryturę. Były drobne upominki, tradycyjne STO LAT oraz pamiątkowe zdjęcie.

 

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę