Poznań

Wywieś flagę!

Strona główna » Jawne » Wywieś flagę!

31 sierpnia 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Tę ważną dla nas wszystkich datę możemy uczcić wywieszając flagę „Solidarności”.

Dla członków Związku zostały przygotowane flagi, które można odbierać osobiście w biurach Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu, Lesznie i Pile.

Świętujmy razem – WYWIEŚ FLAGĘ!

 

Pismo Zarządu Regionu

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę