Poznań

Walny Zjazd Delegatów MOZ

Strona główna » Jawne » Walny Zjazd Delegatów MOZ

W Fojutowie koło Chojnic trwa Walny Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Grupy Enea

Obrady prowadzi Grzegorz Skiba. Po zatwierdzeniu porządku obrad dotychczasowy Przewodniczący Organizacji Krzysztof Nawrocki zdał sprawozdanie z działalności komisji w mijającej kadencji. Podkreślił podstawowe osiągnięcie komisji czyli wynegocjowanie i wdrożenie do stosowania umowy społecznej dla Grupy Enea w nowym brzmieniu.

Maciej Wiśniewski, skarbnik Komisji zdał sprawozdanie finansowe za mijającą kadencję. Zaznaczył, że środki finansowe Komisji zostały dopiero w tej kadencji utworzone w celu finansowania różnych elementów działalności organizacji.

Mariusz Kępiszak, Przewodniczący komisji rewizyjnej zdał sprawozdanie z działań tej komisji w ostatniej kadencji.

Przyjęto uchwały dotyczące liczebności i podziału mandatów do Komisji, liczebności komisji rewizyjnej oraz liczebności prezydium.

Przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej. Kandydatów jest dwóch. Marek Boiński z Organizacji Podzakładowej Poznań i dotychczasowy Przewodniczący MOZ Krzysztof Nawrocki. Obaj kandydaci zaprezentowali swoje osoby i wizje działań na nową kadencję.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Organizacji Międzyzakładowej w grupie Enea został Krzysztof Nawrocki.

W następnym głosowaniu wybierano skład Komisji Międzyzakładowej. Komisja została wybrana w składzie odwzorowującym liczbę mandatów poszczególnych komisji podzakładowych. W jej skład weszli: Janusz Leszczyński, Jan Linda, Adam Smakulski, Waldemar Szafrański, Grzegorz Wiśniewski i Robert Wojdaszewicz z Bydgoszczy, Damian Derewońko, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek, Eliza Kałasz, Arleta Kopeć i Andrzej Miszczyk z komisji z Gorzowa Wlkp, Tomasz Adamski, Karolina Borowczak, Jarosław Cyprian, Łukasz Duszak, Łukasz Imielski, Agnieszka Leśniewicz, Janusz Miszczak, Tomasz Nejman, Ryszard Nieć, Łukasz Perlik, Andrzej Płócienniczak, Jacek Probański, Zbigniew Stamirowski, Sylwester Starzyk z komisji poznańskiej, Arkadiusz Białobrodzki, Jacek Bielicki, Bartłomiej Hartliński, Piotr Kotarski, Paweł Rogala, Dariusz Szymczak, Krzysztof Witkowski ze Szczecina oraz Jarosław Alejun, Daniel Barczewski, Andrzej Łokietek, Mariusz Mikołajczak i Dariusz Podgórski reprezentujący komisję z Zielonej Góry.

Wybrano także komisję rewizyjną Organizacji. W jej skład weszli: Sławomir Cybertowicz (Poznań), Jarosław Kowalczyk (Zielona Góra), Tomasz Król (Gorzów Wlkp.), Marcin Milewski (Szczecin) i Wojciech Szopiński (Bydgoszcz).

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę