Poznań

Walny Zjazd Delegatów MOZ

Strona główna » Jawne » Walny Zjazd Delegatów MOZ

W dniach 14-15 marca, w Fojutowie koło Chojnic odbył się Walny Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Grupy Enea. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, czyli podsumowano działalność komisji w minionej kadencji i dokonano wyboru władz na kadencję 2023-2028. Gośćmi zjazdu byli: Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik, Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność Mieczysław Jurek, członkowie zarządów Enea Operator: Michał Cebula, Enea Serwis Ireneusz Rogowski i Piotr Bogusławski, Enea Centrum-Sebastian Antczak, Enea Pomiary-Aleksander Wilski i Mirosław Jamroży, oraz członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.-Mariusz Pliszka ( Enea Operator), Mariusz Romańczuk (Lubelski Węgiel Bogdanka), Mariusz Damasiewicz (Enea Wytwarzanie).
Zjazd rozpoczęła Msza Święta. Wprowadzenie Sztandaru Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea i odśpiewanie Hymnu Solidarności rozpoczęło roboczą część Zjazdu.

Obrady prowadził Grzegorz Skiba. Po zatwierdzeniu porządku obrad dotychczasowy Przewodniczący Organizacji Krzysztof Nawrocki zdał sprawozdanie z działalności komisji w mijającej kadencji. Podkreślił podstawowe osiągnięcie komisji czyli wynegocjowanie i wdrożenie do stosowania umowy społecznej dla Grupy Enea w nowym brzmieniu. Maciej Wiśniewski, skarbnik Komisji zdał sprawozdanie finansowe za mijającą kadencję. Zaznaczył, że środki finansowe Komisji zostały dopiero w tej kadencji utworzone w celu finansowania różnych elementów działalności organizacji. Mariusz Kępiszak, Przewodniczący komisji rewizyjnej zdał sprawozdanie z działań tej komisji w ostatniej kadencji.

Przed rozpoczęciem części wyborczej przyjęto uchwały dotyczące liczebności i podziału mandatów do Komisji, liczebności komisji rewizyjnej oraz liczebności prezydium.

Najpierw dokonano wyboru Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej. Kandydatów było dwóch. Marek Boiński z Organizacji Podzakładowej Poznań i dotychczasowy Przewodniczący MOZ Krzysztof Nawrocki. Obaj kandydaci zaprezentowali swoje osoby i wizje działań na nową kadencję.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Organizacji Międzyzakładowej w grupie Enea został Krzysztof Nawrocki.

W następnym głosowaniu wybierano skład Komisji Międzyzakładowej. Komisja została wybrana w składzie odwzorowującym liczbę mandatów poszczególnych komisji podzakładowych. W jej skład weszli: Janusz Leszczyński, Jan Linda, Adam Smakulski, Waldemar Szafrański, Grzegorz Wiśniewski i Robert Wojdaszewicz z Bydgoszczy, Damian Derewońko, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek, Eliza Kałasz, Arleta Kopeć i Andrzej Miszczyk z komisji z Gorzowa Wlkp, Tomasz Adamski, Karolina Borowczak, Jarosław Cyprian, Łukasz Duszak, Łukasz Imielski, Agnieszka Leśniewicz, Janusz Miszczak, Tomasz Nejman, Ryszard Nieć, Łukasz Perlik, Andrzej Płócienniczak, Jacek Probański, Zbigniew Stamirowski, Sylwester Starzyk z komisji poznańskiej, Arkadiusz Białobrodzki, Jacek Bielicki, Bartłomiej Hartliński, Piotr Kotarski, Paweł Rogala, Dariusz Szymczak, Krzysztof Witkowski ze Szczecina oraz Jarosław Alejun, Daniel Barczewski, Andrzej Łokietek, Mariusz Mikołajczak i Dariusz Podgórski reprezentujący komisję z Zielonej Góry.

Wybrano także komisję rewizyjną Organizacji. W jej skład weszli: Sławomir Cybertowicz (Poznań), Jarosław Kowalczyk (Zielona Góra), Tomasz Król (Gorzów Wlkp.), Marcin Milewski (Szczecin) i Wojciech Szopiński (Bydgoszcz). Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marcin Milewski.

Pomiędzy poszczególnymi wyborami głos zabierali zaproszeni goście, którzy gratulowali wybranym nowym władzom Związku oraz życzyli sprostania wyzwaniom związanym z transformacją energetyki. Przekazano też delegatom czym aktualnie zajmują się władze krajowe Związku. Goście odpowiadali na pytania zadawane przez Delegatów.

Zjazd przez aklamację przyjął Protest przeciwko szykanowaniu Św. Jana Pawła II oraz Apel o udzielenie pomocy walczącej z agresją Rosji Ukrainie.

W sprawach różnych poruszono jeszcze tematy: Pracowniczy Program Emerytalny, emerytury stażowe, degradacja ośrodków wczasowych, bezpieczeństwo pracy w Biurach Obsługi Klienta, wybory Społecznych Inspektorów Pracy.

Odprowadzenie Sztandaru Związku i odśpiewanie Hymnu Solidarności zakończyło Zjazd.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę