Polska Solidarność

Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

Strona główna » Jawne » Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

W Katowicach w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarności odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE)- największego Sekretariatu w strukturach NSZZ Solidarność.

W Kongresie uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, Przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz (gospodarz miejsca)-Anna Łukaszewska-Trzeciakowska Wiceminister klimatu i środowiska oraz Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Na ogólną liczbę Delegatów -68 w kongresie uczestniczyło-45.

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych którzy „odeszli na wieczną szychtę”

Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej zaproponowanego programu obrad:

1. Wystąpienia  przedstawicieli Rządu RP. Zaproszeni Ministrowie przedstawili problemy z jakimi borykają się ich ministerstwa: -transformacja energetyczna, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, -parapodatki za emisję CO 2 i metanu, -powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,- umowy społeczne dla górnictwa i energetyki, -bezpieczeństwo energetyczne Naszego Kraju.  Główną winą za kryzys energetyczny oraz problemy z niego wynikające obarczono wojnę na Ukrainie.

2. Pytania do przedstawicieli ministerstw. Zebrani czasami w ostrych słowach zarzucali rządowi bezczynność, bierność, oraz zasłanianie się Unią Europejską oraz wojną na Ukrainie. Jak podkreślono nie możemy być wykonawcą czyiś ideologii. Zwrócono uwagę na to, że kryzys energetyczny spowodowany chorą polityką „zielonego ładu”  narzucaną nam przez UE zaczął się już w 2021 r. Napaść Rosji na Ukrainę przyspieszyła tylko to, o czym od dawna ostrzegaliśmy-bardzo drogie nośniki energii i ciepła, wysoka inflacja. Skoro nasze argumenty nie są uwzględniane przez UE to należy podjąć działania zmierzające do zmiany tej sytuacji.  Od przedstawicieli rządu oczekujemy rozmów na temat aktualizacji umowy społecznej dla górnictwa i zawarcia umowy społecznej dla energetyki. Jak podkreślono obietnice nowych miejsc pracy dla Pracowników z zamykanych kopalń w nowoczesnych technologiach związanych z OZE pozostały w sferze obietnic. Jako przykład podano plany samochodu elektrycznego- IZERA.

3. Wystąpienie Piotra Dudy.  Przewodniczący KK podkreślił, że obecna kadencja dobiega końca i czekają nas wybory na nową kadencją 2023-2028. Podsumował też najważniejsze działania związku w czasie pandemii i po napaści Rosji na Ukrainę. Przedstawił inicjatywy związku związane z wpływaniem na zmianę chorej polityki klimatycznej UE. Jak podkreślił od rządu RP oczekujemy pilnej aktualizacji Polityki Energetycznej Polski. Podniósł też temat braku realizacji umowy programowej z Prezydentem Andrzejem Dudą związanej z emeryturami stażowymi. Jak podkreślił  walczymy też o zgodny z ustawą odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  Przekazał też informację o działaniach Naszej Organizacji związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

4.Sprawozdanie z działalności Rady KSGiE. Przewodniczący Sekretariatu Jarosław Grzesik złożył sprawozdanie z najważniejszych tematów jakimi zajmował się Sekretariat w latach 2018-2022.

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSGiE. Delegaci wysłuchali sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w Sekretariacie.

6.Dyskusja nad sprawozdaniami. Złożone sprawozdania były na tyle precyzyjne i wyczerpujące, że nie było dyskusji nad nimi.

7. Przejęcie uchwał i stanowisk. Delegaci przegłosowali i przyjęli stanowiska w następujących sprawach:-Zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego opartego na krajowych nośnikach energii,-Pilnego opracowania krajowych zasobów energetycznych oraz strategii dla górnictwa, -korekta Polityki Energetycznej Państwa, -Docelowego modelu funkcjonowania energetyki,-Kosztów transformacji energetyki,-Integralności działania systemu dystrybucyjnego, -sytuacji Obsługi Klienta  w Grupach Energetycznych, -Systemowych regulacji dotyczących sprzedawców  energii elektrycznej, – Prawa geologicznego i górniczego, -Dyskryminacji Członków NSZZ Solidarność, -Dokumentów lustracyjnych dla kandydujących do władz związku na nową kadencję.

Prezydium Rady KSGiE ustaliło datę Wyborczego Zjazdu Delegatów  na  kadencję 2023-2028 – 27 czerwca 2023 r. Miejsca zjazdu jeszcze nie wyznaczono-można składać propozycje.

Relacja

Krzysztof Gonerski

 

 

 

 

 

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę