Gorzów Wielkopolski

9.11.2022 Obradowała KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Strona główna » ENEA Gorzów Wielkopolski » 9.11.2022 Obradowała KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno na kolejnym w tym roku zebraniu spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G)

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof Nawrocki  oraz Członek Zarządu  Enea Centrum Sebastian Antczak.

Tematyka zebrania:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KPG -Zdroisk 8.09.2022 r. Niestety awaria komputera na ,którym znajdował się protokół uniemożliwiła jego przyjęcie. Wysłuchano tylko relacji znajdującej się na naszej stronie internetowej. Protokół zostanie przyjęty na następnym zebraniu.

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą przyjęto w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejną osobę.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zrelacjonowali najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od 9 września 2022 r.

4.Polityka informacyjna związku. Przedstawiono prezentację podsumowującą naszą działalność w tym i wcześniejszych latach. Po okresie izolacji związanych z pandemią wracamy do spotkań z Pracownikami w Rejonach Energetycznych oraz tam gdzie zostaniemy zaproszeni.

5.Relacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyków, Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz zebrania Komisji Międzyzakładowej Enea. Przew. KPG Krzysztof Gonerski zapoznał zebranych z tematyką spotkań w których uczestniczył. Dotyczyły one głównie sytuacji w branży energetycznej, manifestacji w Warszawie oraz wyborów na kadencję 2023-28 r.

6. Manifestacja w Warszawie 17.11.2022 r. Omówiono główne postulaty krajowe oraz te z którymi będziemy protestować jako energetycy. Sporządzono listę uczestników manifestacji oraz sprawy związane z logistyką wyjazdu.

7.Sprawy płacowe. Podsumowano dotychczasowe efekty negocjacji (podwyżki płac zasadniczych oraz wypłaty jednorazowe) Omówiono nasze plany, możliwe scenariusze, oraz politykę związku związaną z dalszym rekompensowaniem bardzo wysokiej inflacji.

8.Regulamin premiowania w Enea Serwis Oddział w Gorzowie Wlkp. Omówiono proces konsultacji regulaminu z Pracownikami Enea Serwis. Projekt regulaminu z naniesionymi naszymi poprawkami Prezydium Komisji Międzyzakładowej wysłało do Zarządu Enea Serwis

9. Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) restrukturyzacja branży. Plany powstania NABE od stycznia 2023 r. zostały  przełożone na drugi kwartał 2023 r. Pojawiają się też informacje na temat restrukturyzacji branży-łączenie Grup Energetycznych (wywiad z Prezesa PGE W. Dąbrowskiego z 7.11.2023 r.)

10. Wybory na kadencję 2023-2028. Przyjęto dwie uchwały dotyczące powołania Głównej Komisji Wyborczej oraz Klucza wyborczego na Wyborczy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 16 lutego 2023 r. Przedstawiono harmonogram wyborczy w Komisjach Wydziałowych oraz Kole Emerytów i Rencistów: Koło Emerytów i Rencistów – 04.01.2023 r. Centrala + EC – 09.01.2023 r. RD Gorzów + EC – 11.01.2023 r. RD Sulęcin + EC– 13.01.2023 r. Enea Serwis – 16.01.2023 r. Enea Logistyka – 18.01.2023 r. RD Międzychód + EC – 20.01.2023 r. RD Choszczno + EC – 24.01.2023 r. RD Dębno + EC – 26.01.2023 r.

11 Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w 2023 r. Dyskutowano o wcześniej przesłanym Preliminarzu WDS na 2023 r. Kilka naszych propozycji spróbujemy przedstawić na następnym spotkaniu dotyczącym WDS (dofinasowanie do żłobków i przedszkoli dla ostatniej grupy dochodowej, wyjazdy weekendowe )

12.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z poszczególnych Spółek GK Enea przedstawili najważniejsze problemy jakie występują w tych podmiotach. Korzystając z obecności V-ce Prezesa z Enea Centrum Sebastiana Antczaka bardziej szczegółowo omówiono tematykę związaną z szeroko pojętą obsługą klienta w Enea Centrum. Zwiększony zakres prac związany między innymi z obsługą prosumentów oraz reklamacjami jest nie do wykonania w obecnych składach osobowych, konieczne zwiększenie liczby etatów. Niestety spora część Pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych, trzeba walczyć z tą patologią. Podwyżki cen energii powodują coraz większą nerwowość wśród naszych klientów. Swoją frustrację  klienci próbują rozładowywać na Paniach pracujących w BOK-ach. W Enea Operatorze  wstrzymano inwestycje. Jest to bardzo niebezpieczny proces nie tylko Operatora. Będzie on skutkował brakiem zleceń dla Spółek z GK Enea, oraz będzie miał wpływ na taryfy w latach następnych.

13.Sprawy różne -wolne wnioski. -Udzielono trzech zapomóg losowych Członkom Naszej Organizacji. -3.12.2022 będziemy organizatorem Turnieju Bowlinga (info. na stronie Menu-Organizowane przez nas imprezy). -Poczet Sztandarowy (składy osobowe na Święto Niepodległości 11 listopada oraz Zaduszki Energetyczne 14 listopada).-Zjazd Delegatów Naszej Organizacji odbędzie się 29-30 grudnia 2022 r. w Barlinku. Inne tematy omawiany w tym punkcie:  -Zaległe urlopy. -Braki ubrań roboczych. -Dostępność wody mineralnej przez cały rok.

14.Otwarte spotkanie z Pracownikami z Rejonu Dystrybucji Dębno. Spotkania  rozpoczęła prezentacja przedstawiająca  nasze działania w tym i wcześniejszych latach oraz przybliżająca całą naszą działalność. Jak zwykle przy takich spotkaniach rozmawiano o gonieniu inflacji. Były też pytania do zaproszonych gości, które dotyczyły: – wyrównywania dysproporcji płacowych, – deputatu węglowego, -taryfy pracowniczej.- Wyborów SIP. Poruszono jeszcze temat wyjazdów integracyjnych realizowanych w ramach WDS. Przedstawiliśmy też główne postulaty związane z naszym wyjazdem na manifestację do Warszawy 17.11.2022 r. Zachecono wszystkich do udziału w tej manifestacji.

 

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Działamy czynnie w Regionach NSZZ Solidarność

Wyjście
Przewiń na górę