Bydgoszcz
Szczecin

Organizacja Międzyzakładowa Nr 58 Zarząd Regionu Wielkopolska

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA skupia struktury NSZZ Solidarność funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej ENEA.

W skład komisji Międzyzakładowej na kadencję 2018-2022 wchodzi 34 osoby wybrane spośród pracowników obszaru dystrybucji i obrotu GK Enea.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "S" ENEA jest Krzysztof Nawrocki.

W skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej wchodzą:

  • Krzysztof Nawrocki - Przewodniczący,
  • Marek Boiński - Zastępca Przewodniczącego,
  • Krzysztof Gonerski - Zastępca Przewodniczącego,
  • Robert Jusis - Zastępca Przewodniczącego,
  • Ryszard Günther - Zastępca Przewodniczącego,
  • Grzegorz Skiba - Zastępca Przewodniczącego,
  • Maciej Wiśniewski - Sekretarz