Źle się dzieje na Pomorzu Zachodnim

 Data publikacji: 20/02/2015

Źle się dzieje na północnym zachodzie Polski. Proces wygaszania zakładów pracy miał tam swój szczyt jeszcze w czasach, gdy to określenie nie było jeszcze tak modne, jak dzięki naszej obecnej Pani Premier jest dziś. Traktowanie tego regionu wygląda tak, jakby ktoś chciał go wepchnąć w objęcia państwa niemieckiego. A jest to też teren działania naszej GK ENEA.

Z tego powodu związki zawodowe tego regionu wystosowały petycję do Premier Ewy Kopacz. Jest w niej mowa także o GK ENEA.