Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej

 Data publikacji: 19/01/2015

W dniu 19.01.2015 zebrało się prezydium naszej Komisji Międzyzakładowej.

Omówione zostały bieżące sprawy dotyczące członków NSZZ "Solidarność" będących pracownikami GK ENEA. W szczególności:

  • sytuacja w kraju po protestach przeciwko antypracowniczym posunięciom rządu,
  • wypłata premii rocznej dla pracowników spółek GK ENEA,
  • wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
  • sprawy związane z aktualną reorganizacją w ENEA Operator Sp. z o.o.,
  • szczególna sytuacja w ENEA Centrum Sp. z o.o.,
  • sytuacja w pozostałych spółkach GK ENEA,
  • planowane zmiany dotyczące delegowania pracowników GK ENEA w celach zwiazanych z działalnością związkową oraz rozliczania kosztów tej działalności.

Na podstawie analizy sytuacji Prezydium podjęło decyzje dotyczące dalszego postępowania w omawianych sprawach.