Żądanie płacowe w Enea Pomiary

 Data publikacji: 4/07/2019

Dzisiaj, 4 lipca 2019 roku, odbyło się spotkanie z Zarządem Enea Pomiary. Głównym punktem spotkania były rozmowy płacowe.

Niestety, propozycja Zarządu nie spotkała się z aplauzem ze strony obecnych na sali przedstawicieli związków zawodowych. Oferta była na tyle niezadowalająca, że Strona Społeczna złożyła żądanie płacowe. Jeśli nie zostanie spełnione do 11 lipca 2019 roku wtedy w spółce Enea Pomiary będziemy mieli spór zbiorowy na tle płacowym.

Pozostałymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu było Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea w Enea Pomiary sp. z. o.o. oraz projekt nowego Regulaminu Premiowania Zadaniowego pracowników.

Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea w spółce zostało podpisane przez wszystkie uprawnione strony i zostanie skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy celem rejestracji.

Co do projektu nowego Regulaminu Premiowania celem jego dalszego procedowania postanowiono powołać zespół, którego członkowie zostaną wytypowani przez Zarząd spółki oraz działające w niej związki zawodowe.