XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

 Data publikacji: 3/04/2020

XX Droga Krzyżowa Ludzi Pracy ze względu na przypadające w tym roku 40. lecie NSZZ "Solidarność" współorganizowana jest przez nasz związek zawodowy. Ze względu na okoliczności zapraszamy do udziału w niej drogą elektroniczną!