WZD Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

 Data publikacji: 13/09/2021

W dniach 6-8.09.2021 r., w Grodzisku Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea oraz posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. Po mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęły się obrady.

W Zjeździe uczestniczyli goście: Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik, Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego Bogusław Motowidełko, Przewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego Mieczysław Jurek, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolskiego Jarosław Lange, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego Waldemar Rusakiewicz, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Wytwarzanie Jacek Bolek, Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Wytwarzanie Cezary Mąkosa, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Ciepło Sławomir Grygoruk, Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  Enea Ciepło - Oddział Elektrociepłownia Białystok - Krzysztof Iwaszko.
Swoją obecnością zaszczycili nas także członkowie Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Enea: Prezes Zarządu Enei S.A. Paweł Szczeszek, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Mucha, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Tomasz Szczegielniak; Prezes Zarządu Enei Operator Marek Rusakiewicz oraz Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych - opiekun naszego Oddziału - Michał Cebula; Prezes Zarządu Enea Logistyka Sławomir Hinc; Prezes Zarządu Enea Pomiary Aleksander Wilski, Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych Mirosław Jamroży, Prezes Zarządu Enei Centrum Dariusz Szymczak; Wiceprezes Zarządu Enea Serwis ds. Technicznych Czesław Koltermann.
Zebranie rozpoczęło odśpiewanie hymnu "Solidarności" oraz uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Związku. Obrady przyjęły następujący przebieg:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego Walnego Zebrania Delegatów w Pieczyskach, z dnia 08.11.2019 r. .
2. Przeprowadzono wybory uzupełniające skład Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej. W tajnych wyborach wybrani zostali - do Komisji Międzyzakładowej Piotr Kotarski, do Komisji Rewizyjnej Jacek Bielecki.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kępiszak odczytał sprawozdanie KR z przeprowadzonej kontroli.
4. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Krzysztof Nawrocki oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Gonerski, Ryszard Gunther, Robert Jusis i Grzegorz Skiba oraz dotychczasowy Sekretarz Maciej Wiśniewski przedstawili Sprawozdanie z działalności KM w latach 2020-2021, a także podsumowali negocjacje płacowe z 2021 r. w Grupie Kapitałowej Enea. Ponadto omówiono Wspólną Działalność Socjalną w 2021 r.
5. Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" Marek Boiński oraz Sekretarz KSE Robert Jusis omówili działania Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność, podejmowane w celu zabezpieczenia praw pracowniczych w procesie transformacji branży energetycznej. Marek Boiński przedstawił zarys aktualnie negocjowanej umowy społecznej dla Energetyki.
6. Przedstawiono także zmiany w Zarządach, jakie miały miejsce w 2020 i 2021 r.
Jakże ważną częścią obrad było zadawanie pytań Prezesom przez Delegatów. Pytania dotyczyły m.in.: restrukturyzacji branży energetycznej (umowa społeczna, NABE), odtwarzania stanowisk w spółkach wyłącznie za zgodą Enei S.A., kontynuacji negocjacji płacowych/podwyżek w GK Enea, ograniczania inwestycji w Enei Operator, Regulaminu premiowania w Enei S.A., przyszłości/zmian w Enei Centrum i Enei Serwis oraz Enei Logistyki, zmiany siedziby Enei S.A., sytuacji w BOK w Enei Centrum, mobilnych BOK, 1% Funduszu Nagród, Programu Dobrowolnych Odejść PDO, współpracy z PZU w zakresie m.in. szczepień, umów pracowników APT, standaryzacji i etatyzacji w EOP, pracy w nadgodzinach, floty samochodowej/naprawy taboru, inteligentnych liczników oraz zadłużenia EOP.
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Krzysztof Nawrocki na koniec podsumował toczące się rozmowy: "Mówimy o problemach "Solidarności", aby ta firma jak najlepiej funkcjonowała i mam nadzieję, że Zarządy to docenią."
Odbyło się również posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea, podczas którego:
1.Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej, które miało miejsce 18 marca 2021 r.
2.Omówiono sprawy finansowe, plan kont oraz przyjęto uchwałę w przedmiotowej kwestii.
3. Przedstawiono uchwały przyjęte drogą elektroniczną. Członkowie Komisji złożyli podpisy na protokołach pod wcześniej przyjętymi uchwałami.
4. W tajnych wyborach dokonano wyboru Roberta Jusisa na sekretarza Komisji Międzyzakładowej oraz Macieja Wiśniewskiego na Skarbnika.
5. W sprawach różnych podjęto temat wyborów Społecznych Inspektorów Pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego Bogusław Motowidełko mówił do zebranych: "Jesteśmy jako "Solidarność" ważni, byliśmy pierwsi, potem byli inni. Musimy czynić wedle tradycji. Jesteśmy w miejscu, gdzie dzieją się ważne rzeczy dla przyszłości Państwa i Narodu. Ta umowa społeczna określi, jaka będzie odpowiedź nasza na zakusy Rządu. Z naszym wsparciem!!!"