Wybory członka Zarządu Enea Operator.

 Data publikacji: 27/12/2016

Po usunięciu bez podania żadnych konkretnych przyczyn członka Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. wybieranego przez pracowników Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o zarządzeniu, drugich już w tym roku, wyborów kandydata to stanowisko. Odbędą się one 29 grudnia 2016 roku.

Nasza decyzja ważyła się długo. Po wielu rozmowach z naszymi członkami, wielu dyskusjach z będącym ofiarą wrogich działań Zarządu Enea S.A. Jakubem Kamykiem, jak też w efekcie wymiany zdań z innymi związkami zawodowymi działającymi w Enea Operator postanowiliśmy jednak wytypować naszego kandydata. Jest nim człowiek, który nie podda się szantażowi Zarządu Enea S.A. Naszym kandydatem jest Tadeusz Dachowski.

Tadeusz Dachowski zna spółkę Enea Operator oraz problemy jej pracowników jak mało kto. Od wielu lat jest przecież członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Dał się poznać jako człowiek godny zaufania, który interes pracowników stawia często ponad swoim własnym. Udowodnił to już w roku 1980, kiedy działalność związkowa w NSZZ "Solidarność" wiązała się z realnym  zagrożeniem utraty nie tylko pracy, ale także wolności osobistej, zdrowia, a niejednokrotnie i życia. Nieugięty był wtedy i nie zmienił się do dziś. Jesteśmy pewni, że jako członek Zarządu Enea Operator będzie godnie i skutecznie reprezentował nie tylko członków NSZZ "Solidarność", ale wszystkich pracowników. Tadeusz nie da się zwasalizować Zarządowi Enea S.A., jego ogromna wiedza będzie w całości spożytkowana dla dobra pracowników Enea Operator. Jego wybór pozwoli też do końca wyjaśnić sprawę Jakuba Kamyka.

Pozwólmy naszemu kandydatowi na samodzielną prezentację swojej osoby:

TD_opis_ze_zdj.jpg

Szkołę zawodową ukończyłem w 1968 roku, w tym samym roku zacząłem pracować jako monter linii napowietrznych w Zakładzie Energetycznym Bydgoszcz Rejon Mogilno, później jako monter Posterunku Energetycznego. W 1971 roku ukończyłem Technikum Elektryczne, a w latach 1972‑1974 odbywałem zasadniczą służbę wojskową. Od 1976 roku do dnia dzisiejszego pracuję na stanowiskach kierowniczych w RD Mogilno.

W 1997 roku ukończyłem roczne studium na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zdobywając dyplom menedżera oraz  dyplom MSP dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W 2002 roku ukończyłem studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, otrzymując dyplom licencjata w zakresie Zarządzania Energetyką. Z kolei w 2005 roku ukończyłem studia II stopnia na Politechnice Poznańskiej - Wydział Informatyki i Zarządzania, uzyskując dyplom magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Moja działalność związkowa zaczęła się w 1980 roku, a jej podstawowym celem jest konsekwentna obrona praw i godności Pracowników w szerokim znaczeniu tych słów. Jestem współtwórcą wielu bardzo dobrych rozwiązań zawartych w Układach Zbiorowych Pracy oraz Prawie Energetycznym.

W latach 1996 - 2003 z wyboru Pracowników byłem członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Bydgoszcz. W tym czasie z mojej inicjatywy udało się dokonać szeregu zmian, które spowodowały poprawę sytuacji finansowej Spółki, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost wynagrodzeń dla Pracowników.

W 2003 roku kandydowałem z rekomendacji NSZZ „Solidarność” do Rady Nadzorczej Enea S.A. Dzięki zaufaniu Pracowników zostałem do niej wybrany. Był to bardzo trudny okres konsolidacji pięciu spółek w jedno przedsiębiorstwo. Całą swoją energię poświęciłem, aby w wyniku łączenia spółek nie doszło do roztrwonienia dotychczas wypracowanych standardów i ułatwień mających na celu poprawę bytu Pracowników oraz kondycji finansowej Firmy.

Kadencja RN w latach 2006 - 2008 przebiegała w zmiennych warunkach od wielkich zagrożeń dla Pracowników i Firmy wynikających z błędnego zarządzania przez niekompetentne Zarządy oraz braku możliwości współpracy przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej z resztą członków RN. Bardzo dobrą zmianą, w której od samego początku brałem udział z pełnym zaangażowaniem było połączenie GK Enea z Elektrownią Kozienice.

Podczas kadencji w latach 2009 - 2012 brakowało przez większą część jej trwania współpracy Strony Społecznej i Zarządu. Skutkowało to olbrzymimi napięciami na linii Rada Nadzorcza – Zarząd, ale również bardzo często pomiędzy przedstawicielami Pracowników, a pozostałymi członkami RN. Interwencję, którą przeprowadziłem u Ministra Skarbu oraz zaproponowane rozwiązania doprowadziły do wprowadzenia przełomowych zmian w funkcjonowaniu Rady Nadzorczej oraz jej organizacji. Moja wieloletnia działalność, która zawsze na pierwszym miejscu stawia obronę Pracowników i ich praw oraz rozwój Firmy pozwoliła, że w 2013 roku zaufaliście mi ponownie i zostałem desygnowany przez Was do Rady Nadzorczej Enea Operator Sp. z o.o.

Mając na uwadze moje doświadczenie w pracy zawodowej od 1976 roku na stanowiskach kierowniczych i jednocześnie wieloletnią skuteczną praktykę w obronie praw pracowniczych zdecydowałem się kandydować na członka Zarządu wybieranego przez Pracowników. Jestem przekonany, że wybór mnie na to stanowisko zagwarantuje moje postępowanie takie, jak dotychczas.Na pierwszym miejscu zawsze stawiam na szacunek i prawa Pracowników oraz ich rozwój, zapewniając tym samym wzrost i stabilność Naszej Firmy.

Zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że:

Największym dobrem naszej Spółki są jej Pracownicy, a dbałość o Ich prawa i interesy jest ściśle powiązana z dbałością o interesy Enea Operator”.

Na Członka Zarządu kandyduję z rekomendacji NSZZ „Solidarność”. Uważam, że mam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i społeczne zdobyte na różnych stanowiskach oraz w Radach Nadzorczych, aby wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za losy Pracowników i Naszej Spółki.

Jeżeli zgodzicie się z tymi poglądami wybierzcie mnie,
a moje doświadczenie zawodowe, związkowe i jako członka Rady Nadzorczej, moja niezależność, odwaga i skuteczność w osiąganiu celów powinny utwierdzić Was – Koleżanki i Koledzy z Enea Operator Sp. z o.o., że głosujecie na:

SWOJEGO, WŁAŚCIWEGO I NIEZALEŻNEGO REPREZENTANTA