Wspólna działalność Socjalna w 2020 r.

 Data publikacji: 14/01/2020

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej Enea w 2020 r. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji na temat podwyższenia odpisu ustawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oficjalny wniosek z dyskusji-czekamy na opublikowanie Ustawy Budżetowej, która potwierdzi uzyskanie informacje.

Administratorka WDS przedstawiła krótkie rozliczenie funduszu za 2019 r.  nawiązujące do liczby zatrudnionych w poszczególnych obszarach. Dokładne rozlicznie WDS za 2019 dostaniemy w terminie późniejszym.

Następnie dyskutowano na temat zapisów preliminarza WDS na 2020 r. W projekcie preliminarza uwzględniono uwagi Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dyskutowano jeszcze o:

  • poświadczaniu dochodów uzyskiwanych za granicą,
  • korzystania z funduszu małżeństw pracujących w GK Enea,
  • faktur przedstawianych do rozliczeń, -terminów składania wniosków na wycieczek,
  • tworzeniu rezerw na wycieczki, -dofinansowań do wypoczynku dla dzieci powyżej 18 roku życia. 

Wszystkie wnioski z dyskusji znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnej wersji preliminarza, o której strony będą dyskutowały 13 lutego 2020 r. (wcześniej związki zawodowe otrzymają nową wersję dokumentu drogą elektroniczną).

Strona społeczna przekazała bardzo negatywne opinie na temat kart świątecznych dla dzieci (doładowanie dopiero po świętach, bardzo uboga sieć sklepów, ograniczony asortyment, rozliczanie kwot na kartach). Przedstawiciele Administratora przeprosili za zaistniałą sytuację, która wynikała z tego, że:

  • był to pierwszy rok tej formy korzystania z WDS,
  • uczymy się na błędach, których już nie będziemy popełniali.

Strona społeczna nie widzi możliwości dalszego kontynuowania z tej formy prezentów na święta i sugeruje powrót do wcześniejszych zasad czyli wypłaty uzgodnionej kwoty w formie przelewu.