Wielki zawód w Enea S.A.

 Data publikacji: 6/06/2019

Dzisiaj (5 czerwca 2019 r.) odbyło się kolejne spotkanie w sporze płacowym z zarządem Enea S.A. Niestety, Pracodawca miał dla nas ofertę właściwie gorszą niż ta, którą zakończyło się ostatnie spotkanie (31 maja 2019 r.).

Pierwszą była propozycja podziału pracowników na trzy grupy wg kryterium usytuowania ich pensji w stosunku do mediany wynagrodzenia zasadniczego w spółce. Na pytanie jak liczne są poszczególne grupy padła odpowiedź, że mniej więcej 1/3 wszystkich pracowników mieści się w każdej. Szybkie przeliczenie wykazało, że mówimy o ofercie 200 zł średnio podwyżki pensji zasadniczej na etat w spółce, przy czym na ostatnim spotkaniu proponowano nam taką kwotę od maja i dodatkowo wzbogacona miała być o 600 zł jednorazowej nagrody brutto, natomiast ta dzisiejsza miała być od czerwca i pozbawiona była jakiegokolwiek dodatku jednorazowego.

Oczywiście na coś takiego Strona Społeczna zgodzić się nie mogła. 

Propozycja przekazana przez Zarząd po przerwie była po przeliczeniu o 16 zł wyższa od poprzedniej, co nadal zostało ocenione przez Stronę Społeczną jako opcja gorsza od tej z ostatniego spotkania.

Wobec braku daszych postąpień Pracodawcy Strona Społeczna podtrzymała swoje żądanie z 31 maja (600zł średnio na etat podwyżki pensji zasadniczej oraz 1000zł brutto jednorazowej nagrody). Przystąpiono do wyboru osoby mediatora. Ostatecznie uzgodniono Pana Jacka Mięcinę, którego nazwisko padło jako propozycja Zarządu

W protokole ze spotkania zamieszczony został także wniosek Strony Społecznej o udostępnienie informacji o indywidualnych podwyżkach udzielonych już w roku 2019, pomimo niezakończonego sporu zbiorowego na tle płacowym.