W Pomiarach bez porozumienia

 Data publikacji: 18/07/2019

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea Pomiary.

Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski – Prezes Zarządu i Mirosław Jamroży – Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych. 

  1. Negocjacje płacowe. Po podsumowaniu wcześniejszych negocjacji zarząd Enea Pomiary przedstawił nową propozycję- wzrost płacy zasadniczej o 200 zł od lipca 2019 r. oraz premię jednorazową na 1000 zł. na etat. Strona związkowa zapoznała pracodawców z porozumieniami płacowymi zawartymi w GK Enea. Kolejna propozycja Zarządu 250 zł. od lipca na etat i 1000 zł. wypłacone w przyszłym tygodniu. Z wyłączeniem „akordowców” to jest, około 50 osób

Po przerwie zaproponowaliśmy podwyższenie płacy zasadniczej o 350 zł. od lipca 2019 r. i jednorazowo 1000 zł.

Kolejnych postąpień nie było, przerwano rokowania do 19 lipca 2019 r.

  1. Regulamin premiowania. Strony podpisały regulamin premii zadaniowej uzgodniony wcześniej przez powołany zespół.