W Enea Operator bez przełomu

 Data publikacji: 8/06/2019

W Poznaniu odbyła się kolejna, czwarta już tura rokowań płacowych w zaistniałym sporze zbiorowym w Enea Operator. Zgodnie z przewidywaniem, (mimo deklaracji niezależności poszczególnych spółek żadna z nich przed zakończeniem negocjacji w Enea S.A. nie ośmiela się „wychylić”) Operator niestety nie stał się wyjątkiem.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza zaplanowała przesłuchania członków Zarządu w związku z rozpisanym konkursem na nową kadencję.  Spowodowało to ponad godzinne opóźnienie w rokowaniach.

Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: -Andrzej Kojro - Prezes Zarządu ,-Sławomir Mirkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,-Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej ,-Tadeusz Dachowski – Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy 

W pierwszej części spotkania podsumowano wcześniejsze rokowania:

Strona pracodawcy – 185 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości  550 zł. 

Strona społeczna – 690 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości 950 zł.

Prezes Kojro po krótkim wstępie i wyrażonej w nim  nadziei na porozumienie w imieniu zarządu złożył propozycje:-200 zł do płacy zasadniczej na etat od czerwca i premia jednorazowa w wysokości  600 zł. brutto na etat 

Wobec postąpienia ze strony pracodawcy strona społeczna złożyła swoją propozycję: -600 zł do płacy zasadniczej na etat od maja i premia jednorazowa w wysokości 950 zł. brutto na etat.

Niestety strona pracodawcy oświadczyła, że to jest maksymalna kwota którą może zaproponować i wobec braku porozumienia proponuje przejście do etapu mediacji. Na mediatora proponuje Pana Jacka Męcinę  a więc tego samego co ENEA SA i Trading.

Strona społeczna po wyrażeniu zgody przez pracodawcę na pokrycie kosztów mediatora zgodziła się na Pana Jacka Męcinę. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych sporządzono protokół rozbieżności. W  ten sposób zakończył się etap rokowań i zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do etapu mediacji.

Następnie przystąpiono do uzgodnienia w sprawie posiłków profilaktycznych na rok 2020.

Do tej pory wartość posiłku wnosiła 13/50 zł. i  obowiązuje do 31.12.2019. Ze strony pracodawcy padła propozycja 13,60 zł. Po krótkich negocjacjach ustalono ją  na 14,50 zł.