W Enea Centrum bez porozumienia

 Data publikacji: 13/07/2019

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące sporu płacowego w Enea Centrum (EC). Na spotkanie przybył prezes EC Sławomir Jankiewicz i mediator z listy mediatorów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Olaf Wiśniewski. Spotkanie rozpoczął prezes Jankiewicz i poprosił o podpisanie umowy z mediatorem. Umowa po poprawkach strony społecznej została podpisana.

Następnie zabrał głos O. Wiśniewski.  Po krótkim wstępie poprosił o opuszczenie sali przez stronę pracodawcy. Przez godzinę  spotkania z mediatorem strona związkowa przedstawiła: historię powstania Centrum Usług Wspólnych, kolejne etapy sporu zbiorowego, uwarunkowania korporacyjne, zawarte porozumienia płacowe w GK Enea, sprawę niedotrzymania zapisów porozumienia kończącego spór zbiorowy z roku 2014 w zakresie przeliczenia tabeli płac w spółce oraz oczekiwania Pracowników Enea Centrum.

Następne mediator spotkał się ze stroną pracodawcy. Po spotkaniu przekazał nam, że zarząd nie przygotował dokumentów pokazujących sytuację finansową Spółki, oraz nie przedstawił nowej propozycji podwyżek. Mediator przedstawił swoje wolne terminy.

Kolejne spotkania mediatora ze stronami sporu zbiorowego doprowadziły do tego, że  w końcu otrzymał on materiał od strony pracodawcy, z którym musi się zapoznać do 17 lipca 2019 r. Wyznaczył następny możliwy termin mediacji na 25 lub 26 lipiec 2019 r.

Poprosiliśmy jeszcze o spotkanie z prezesem S. Jankiewiczem. Na spotkanie przybył też D. Szymczak.  Podczas tego spotkania po raz kolejny wyraziliśmy gotowość zawarcia dzisiaj porozumienia płacowego i zakończenia sporu zbiorowego na warunkach jak w pozostałych Spółkach GK Enea. Prezes EC stwierdził, że Spółki nie stać na taki poziom wzrostu wynagrodzeń. „Dajmy szansę mediatorowi, żeby mógł sobie wyrobić zdanie na temat sytuacji finansowej Spółki”. Prezes odmówił spotkania ze Stroną Społeczną w przyszłym tygodniu.

Nasz komentarz - Pracownicy EC naliczają właśnie podwyżki dla innych, a dla siebie…

Próbowaliśmy jeszcze skupić się chociaż na wypłacie jednorazowej premii wypłaconej jeszcze w lipcu jak w pozostałych Spółkach GK Enea. Niestety zarząd nie chciał rozdzielnie traktować premii, a tylko w pakiecie z ustaleniem podwyżki płacy zasadniczej. Poprosiliśmy o postąpienie, czyli nową propozycję strony pracodawcy. Poza protokołem dostaliśmy dwie propozycje, jednak mniejsze niż w pozostałych Spółkach. Jeżeli na nie przystaniemy to zarząd może się spotkać bez mediatora w przyszłym tygodniu. Jak nie to pozostają mediacje 25 lub 26 lipca 2019 r.

Strona społeczna ostrzegła, że takie postępowanie pracodawcy może doprowadzić do niekontrolowanych przez nikogo oddolnych protestów zdeterminowanych Pracowników, którzy „na niczym nie mieli stracić”  jak zapewniali ich pracodawcy na siłę przenosząc ich do CUW.