Uzgodnienie płacowe w Enea Operator.

 Data publikacji: 7/04/2017

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Zarządem Enea Operator w sprawie polityki płacowej na rok 2017.

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem, w którym została ustalona kwota średniej podwyżki płacy zasadniczej na etat oraz nagroda jednorazowa, która zostanie wypłacona pracownikom jeszcze przed świętami.

Szczegóły rozdziału wynegocjowanej podwyżki na poszczególnych pracowników zostaną uzgodnione podczas spotkania, które będzie miało miejsce 18-go kwietnia 2017r.

Podwyżka płacy zasadniczej będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2017r. Niestety sam dokument porozumienia nie został jeszcze podpisany przez wszystkie strony - przedstawiciel organizacji Synergia obecny na spotkaniu nie posiadał odpowiednich uprawnień do podpisania dokumentu. Jest to sytuacja analogiczna do mającej miejsce podczas zawierania porozumienia w spółce Enea Serwis i równie niezrozumiała.

Rozmawialiśmy także o potencjalnych wyróżnieniach państwowych dla szczególnie zasłużonych pracowników Enea Operator, które przyznane zostałyby z okazji 10-lecia istnienia tej spółki. Zarząd przedstawił kryteria, jakie muszą spełniać kandydaci. Ze względu na krótki czas postanowiono rozpocząć proces wyłaniania kandydatów do wyróżnienia.

W sprawie wysokości wynegocjowanych kwot prosimy zwracać się do przewodniczących komisji wydziałowych.