Uporządkujmy obszar CUW GK Enea!

 Data publikacji: 12/10/2018

Centrum Usług Wspólnych utworzone zostało na bazie spółki Enea Centrum w sposób siłowy, bez udziału strony społecznej. Taki sposób działania odbija się GK Enea niezdrową czkawką do dnia dzisiejszego. Dopominamy się o poświęcenie tej jednej z największych pod względem zatrudnienia spółek GK Enea należnej jej uwagi.

Postanowiliśmy dokonać próby sprowokowania inicjacji procesów, które są przecież normalnym elementem wszystkich nowoczesnych metodyk zarządzania. Chodzi o przegląd dotychczasowych poczynań i znalezienie sposobu wyeliminowania błędów i poprawy funkcjonowania Enea Centrum jako całości. Dlatego wysłaliśmy do Zarządów Enea S.A. oraz Enea Centrum sp. z o.o. pismo o treści zamieszczonej poniżej. Mamy nadzieję, iż wynikiem tej analizy będzie wniosek, że racjonalną decyzją będzie powrót części procesów i obsługujących je pracowników do poszczególnych spółek GK Enea.

Zapraszamy do lektury:

2018_10_08_EnC_do_EnSA_o_EC_s1.jpg

2018_10_08_EnC_do_EnSA_o_EC_s2.jpg