Umowy o zakazie konkurencji

 Data publikacji: 7/08/2018

Umowę o zakazie konkurencji pracodawca przedstawić pracownikowi zawsze może, czasem lepiej, czasem gorzej. A że na tym świecie pełnym złości dużo jest niedoskonałości, więc przedkładane ostatnio pracownikom Enea Operator cyrografy budzą sporo emocji.

Z tego względu wystosowaliśmy pismo, które zamieszczamy poniżej:

zakaz_konkurencji_pismo.gif

Jak widać, pomimo respektu dla wykorzystywanych właśnie przezeń uprawnień pracodawcy, mamy do przedmiotowych umów trochę zastrzeżeń. Podsumować można je jako obawę, że mamy do czynienia z tzw. „bolszewickim stanowieniem prawa”. Na czym to polega? Ano na tym, że ustanawiamy przepisy tak skonstruowane, że nie da się ich w 100% przestrzegać. Osiąga się to poprzez ich zawiłość, ogólnikowość lub zapisy niewykonalne. Aby nie doprowadzić do całkowitego paraliżu i jednocześnie uspokoić nieco społeczność nie wprowadza się ścisłych rygorów dla ich egzekwowania. Gdzie tkwi kruczek? Ano, jak przystało na coś, co jest „bolszewickie” kruczek jest i to umiejscowiony w szczegółach. Jeśli jeden czy drugi osobnik się nam narazi, o wtedy marny jego los. Bierzemy go pod lupę nieubłaganej i ślepej sprawiedliwości badając pod kątem uprzednio ustanowionego przepisu i... praktycznie zawsze coś znajdziemy. Ot, kuzyn szwagra ma sąsiada prowadzącego działalność elektrotechniczną – na pewno jest to przykrywka do działalności badanego osobnika. Po takim wyniku śledztwa marny jego los... To tylko przykład. Dlatego apelujemy o przyjrzenie się treści przedstawianych umów i ich doprecyzowanie. Tak, abyśmy nie mogli doszukiwać się nawet znamion „bolszewickiego stanowienia prawa”.

Podsumowując jednak i odpowiadając na często zadawane nam telefonicznie pytanie: podpisywać czy nie podpisywać? Pracodawca ma prawo przedstawić pracownikowi umowę o zakazie konkurencji, pracownik natomiast ma prawo odmówić jej podpisania. Trzeba jednak mieć świadomość, iż ostateczną konsekwencją jaką pracodawca może wyciągnąć w stosunku do pracownika odmawiającego podpisania tego dokumentu jest wypowiedzenie umowy o pracę. Każdy sam musi więc zdecydować, co w tej sytuacji zrobić. My zrobimy wszystko, by zapisy tych umów nie były dla pracowników zagrożeniem.