Umowa Społeczna -koniec negocjacji

 Data publikacji: 19/02/2019

Po tygodniowej przerwie w Poznaniu kontynuowano negocjacje, których celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej. W efekcie ustalony został dokument, który można uznać za końcową wersję Umowy Społecznej dla GK Enea.

Po tygodniowej przerwie w Poznaniu kontynuowano negocjacje, których celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej. Podczas ostatnich negocjacji uzgodniono ostatnie parametry nowej Umowy Społecznej. Dyskusja dotyczyła pkt. 18 A głównego porozumienia- ewentualnego podjęcia negocjacji związanych z zawieszeniem określonych postanowień aktów prawnych zawartych w Porozumieniu lub ich renegocjacji w przypadku trudności finansowych pracodawcy. Po dwugodzinnych negocjacjach uzgodniono ostateczną treść tego punktu. Pracodawcy zrezygnowali ze „sparametryzowanego automatyzmu”, a strona związkowa zgodziła się zasiąść do stołu w przypadku trudności finansowych Spółek w określonych sytuacjach. 

Dyskutowano jeszcze o Załączniku nr 1 do Porozumienia-Zasad stabilizacji zatrudnienia i wypłaty odpraw dodatkowych. Na wniosek pracodawcy uzupełniono zapis dotyczący kadry kierowniczej bezpośrednio podległej zarządowy.

Strona społeczna poruszyła jeszcze temat objęcia zapisami Porozumienia Pracowników Enea Trading (ET). Niestety podczas tych negocjacji nieobecny był prezes Spółki, który jest w zespole negocjacyjnym. Od innych pracodawców dowiedzieliśmy się, że zarząd ET zamierza wynegocjować Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i to jest dla niego priorytetem. 

Zespoły negocjacyjne strony społecznej i pracodawców GK Enea parafowały Porozumienie główne oraz Załącznik nr 1. Treść zawartych dokumentów podlegać będzie jeszcze audytowi oraz ustaleniom korporacyjnym.

Uzgodniono termin uroczystego podpisania Nowej Umowy Społecznej. Będzie to 18 marzec 2019 r. Do tego czasu prawnicy stron uzgodnią treść Załącznika nr 2 - przeniesienie zapisów zawartych dokumentów do wewnętrznych źródeł prawa pracy poszczególnych Spółek objętych Nową Umową Społeczną.

Szczegóły zawartych porozumień do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.