Umowa społeczna - kolejne negocjacje.

 Data publikacji: 5/02/2019

W Poznaniu kontynuowano negocjacje nowej Umowy Społecznej. Podsumowując wcześniejsze spotkania strona społeczna miała nadzieję na przynajmniej parafowanie uzgodnionych dokumentów. Niestety po raz kolejny strona pracodawców nas zaskoczyła. Niemile zaskoczyła.

Mile zaskoczyła nas za to informacja o ustaleniu terminu wypłaty nagrody rocznej.

Na wstępie poinformowano nas o: aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej, dbaniu o wizerunek GK Enea, zgodach korporacyjnych oraz audycie dokumentów związanych z umową społeczną. Po tym wstępie zaproponowano nam odstępstwa od stabilizacji zatrudnienia w Enea Trading (ET) oraz Enea Centrum (EC).

Poinformowano nas  też o tym, że w terminie późniejszym dostaniemy nową treść preambuły, która będzie zawierała wcześniej wymienione uwarunkowania . Odnosząc się do wizerunku GK Enea, podkreśliliśmy, że zachowanie wysokich standardów pracy w bardzo dobrym świetle przedstawia Spółki GK Enea. Może kiedyś doczekamy czasu, że zarządy Grupy zasłużą na zaszczytny tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Następnie wróciliśmy do negocjacji mając nadzieję na zawarcie kompromisu. Długa i miejscami ostra dyskusja dotyczyła wyłączeń zaproponowanych przez prezesów ET i EC. Wielokrotnie powtarzano argumenty nie przekonały strony społecznej. Oświadczyliśmy, ze nie będziemy powtórnie negocjować uzgodnionych już dokumentów. Nie chcieliśmy też różnicować Pracowników oraz przeciągać negocjacji. Jeżeli prezesi określonych Spółek nie chcą parafować uzgodnionych dokumentów, to niech tego nie podpisują i biorą na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje. Byliśmy zdeterminowani negocjować dokumenty aż do pozytywnego skutku, czyli ich parafowania.Takie postawienie sprawy spowodowało zmianę decyzji prezesa EC, który po niewielkiej modyfikacji zapisów zgodził się z nimi. Niestety prezes ET pozostał nieugięty i dalej chce pozbawić większość Pracowników stabilizacji zatrudnienia. Po 5 godzinach negocjacji kolejny raz zbliżyliśmy się do końcowej wersji umowy. Do uzgodnienia pozostają jeszcze następujące kwestie: wcześniej zawartych porozumień i umów w kontekście zawarcia nowego porozumienia,- zapisów porozumienia w świetle art. 241/27 Kodeksu Pracy,- taryfy pracowniczej dla nowych Emerytów z Elektrowni Połaniec, -wykazu Spółek objętych stabilizacją zatrudnienia. Komplet dokumentów uwzględniający projekty zapisów w/w kwestii  na następne spotkanie przygotują prawnicy stron. Następne spotkanie zaplanowano na 11 lutego 2019 r.  
Podczas spotkania poinformowano nas, że strona pracodawców pozytywnie ustosunkowała się do naszego wystąpienia z 21 stycznia 2019 r.w sprawie przyśpieszenia wypłaty Premii Rocznej. Wypłata nastąpi 15 lutego 2019 r.

Poinformowano nas także, że nagroda roczna za rok 2018 wypłacona zostanie 15 lutego 2019 roku.