Umowa Społeczna i nagroda na Boże Narodzenie.

 Data publikacji: 30/11/2018

W czwartek 29 listopada 2018 roku w poznańskiej siedzibie Enea S.A. przy ul. Góreckiej kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea. Poprosiliśmy też o odniesienie się do pisma Wspólnej Reprezentacji Związkowej wnoszącego o ustalenie wysokości nagrody przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia.

Spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Piętka, który po zagajeniu przekazał głos mec. Piotrowskiemu. Mecenas uzasadniał zapisy kolejnej przygotowanej przez siebie wersji Porozumienia. Strona związkowa poprosiła o przerwę, podczas której zapoznaliśmy się przedstawionym dokumentem. Ostatecznie zgodziliśmy się procedować na tej wersji porozumienia. Uzgodniono szereg zapisów. Dochodząc do zapisów dotyczących przeniesienia treści Porozumienia do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, zaproponowaliśmy naszą wersję załącznika regulującego tą kwestię. W załączniku zawarliśmy najważniejsze tematy czyli: gwarancje zatrudnienia, kary za zerwanie gwarancji, Pracownicze Programy Emerytalne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, taryfa pracownicza. Długa dyskusja doprowadziła do uzgodnień większości zapisów tego załącznika. 
 
Do uzgodnienia jest jeszcze część główna porozumienia oraz pozostałe załączniki.
 
Korzystając z obecności pracodawców z GK Enea strona związkowa poprosiła o ustosunkowanie się do pisma z 14 listopada 2018 r. dotyczącego wypłaty nagrody na Święta Bożego Narodzenia. Nie uzyskaliśmy jednak żadnej oficjalnej informacji. W kuluarach dowiedzieliśmy się, że dokładną kwotę poznamy jutro tj. 30 listopada 2018 r. (na Andrzejki), oraz że na pewno nie będzie mniejsza niż w zeszłym roku (750 zł.)
 
W nawiązaniu do Świąt myślimy, że poza nagrodą najlepszym prezentem byłoby uzgodnienie pełnego tekstu Nowej Umowy Społecznej dla Pracowników GK Enea. Na to liczymy i ze swej strony dołożymy wszelkich starań, by tak się stało.
 
Szczegóły  dotyczące Nowej  Umowy Społecznej do uzyskania w siedzibach związku.