Umowa społeczna

 Data publikacji: 22/01/2019

W Poznaniu odbyło się kolejne, mamy nadzieję, że już jedno z ostatnich, spotkanie zespołu negocjacyjnego dotyczące Umowy Społecznej w GK Enea.

Korzystając z obecności przedstawicieli zarządów z GK Enea strona społeczna złożyła protest związany z utrudnianiem działalności związkom zawodowym. Pod płaszczykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego od dłuższego czasu wprowadza się obostrzenia: blokowanie stron związkowych i rządowych, brak możliwości odtwarzania nośników na płytach CD i DVD, blokowanie poczty innej niż służbowa, kontrolowanie poczty na sprzęcie podłączonym do sieci (w przypadku związku zawodowego łamie to zasady ochrony danych związkowych), inwigilacja treści drukowanych dokumentów oraz ostatni przykład - zablokowanie portów USB i czytników kart pamięci. Strona pracodawców zaskoczona tematem stwierdziła, że obostrzenia te wynikają z zaleceń Biura Bezpieczeństwa w Enea S.A. Po dłuższej dyskusji postanowiono, że strona pracodawców do końca tygodnia przedstawi propozycje uwzględniające specyfikę sprzętu użytkowanego przez stronę społeczną oraz niezależność Związków Zawodowych.

Po tym wstępie przystąpiono do końcowych negocjacji Umowy Społecznej - ostatnich punktów, które nie zostały jeszcze uzgodnione:

1. Taryfa pracownicza. Zdecydowana większość Pracowników GK Enea posiada uprawnienie do taryfy pracowniczej, dla Enea Ciepło określono termin dojścia maksymalnie na 3 lata.

2.Pakiet medyczny. Dyskutowano nad jakością świadczonych usług w ramach umowy z PZU. Padło wiele negatywnych przykładów, co innego jest w umowie, a co innego w życiu ( próba skorzystania z tych świadczeń jest bardzo utrudniona i nie mieści się w ustalonych ramach). Być może powodem jest zbyt niska kwota pakietu płaconego przez większość pracodawców -9 zł. Podkreślono, że pakiet opłacany w Enea Wytwarzanie (34 zł) gwarantuje wyższy poziom świadczeń, padła propozycja podwyższenia składki do wysokości 34 zł. Umowa z PZU za rok wygasa, możliwe będą renegocjacje, lub wybór innej firmy. Na dzień dzisiejszy pracodawcy zaproponowali zapewnienie pakietu medycznego na poziomie nie niższym niż 9 zł.  Propozycja została przyjęta. W ZUZP poszczególnych Spółek można negocjować wyższy poziom świadczeń. W tym temacie zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące współpracę z PZU, na którym zapadną decyzje co do dalszej współpracy.

3.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Maksymalny czas dojścia do 2,5 krotnego odpisu na ZFŚS dla wszystkich Spółek określono na 3 lata. Strony ZUZP w poszczególnych Spółkach mogą uzgodnić inne uregulowania odpisu na ZFŚS (nie mniejsze niż 2,5 krotność).

4.Miejsce pracy w przypadku modyfikacji stanowiska pracy. Przyjęto granicę zmiany miejsca pracy do 35 km. z obostrzeniami w przypadku kilkukrotnych prób jego zmian.

5.Wyłączenia stabilizacji zatrudnienia. Strona pracodawców zaproponowała wyłącznie stabilizacji dla stanowisk bezpośrednio podległych pod zarządy Spółek oraz maklerów, z zastrzeżeniem możliwości zaproponowania im nowych warunków zatrudnienia. Strona związkowa nie chciała zgodzić się z tą propozycją, padały różne inne propozycje strony związkowej. Długa miejscami burzliwa dyskusja doprowadziła do uzgodnień w tym temacie.

6.Wypadek przy pracy oraz uprawnienia Pracownicze. Uzgodniono zasady postępowania przy utracie zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, wynikającej z wypadku przy pracy, oraz prawo do odprawy w przypadku przejścia na rentę.

Podczas 5 godzinnych negocjacji uzgodniono najważniejsze parametry przyszłego porozumienia, gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w GK Enea. Teraz nastąpi przeniesienie uzgodnionych parametrów do porozumienia i załączników. Następne spotkanie zaplanowano na 4 lutego 2019 r.