Spotkanie związków zawodowych GK ENEA

 Data publikacji: 23/01/2015

Image Not Found.

W dniu 22.01.2015 uczestniczyliśmy w spotkaniu wszystkich związków zawodowych działających w GK ENEA.

Spotkanie miało miejsce w naszym (GK ENEA) Hotelu Edison w Baranowie.

W trakcie spotkania przeanalizowano aktualną sytuację w GK ENEA oraz w całym sektorze energetycznym w Polsce. Jednym z tematów, który wzbudził szczególny niepokój zebranych były coraż wyraźniejsze sygnały o zamiarach połączenia GK ENEA z inną grupą energetyczną. W tym kontekście ostatnio najczęściej pojawia się nazwa grupy Tauron. Z tego względu wspólna reprezentacja związkowa wystosowała pismo do Zarządu ENEA S.A. w tej kwestii.