Spotkanie z Prezesem Zarządu ENEA S.A.

 Data publikacji: 12/02/2015

W dniu 11.02.2015 odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Krzysztofem Zamaszem związane z informacjami o ewentualnych planach konsolidacji GK ENEA z Tauron-em.

Na spotkaniu Zarząd ENEA S.A. reprezentowany był także przez Pawła Orlofa, spotkanie obserwował dyr. Michał Gramatyka oraz doradca Zarządu ENEA S.A. Bogdan Klepas.

IMG_4261.JPG

Usłyszeliśmy relację ze spotkania Ministra Skarbu Państwa z prezesami polskich grup energetycznych oraz relację z podobnego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych w nich działających.

Głównym postulatem NSZZ "Solidarność" podnoszonym podczas spotkania było rozpoczęcie realnych kroków zmierzających do wypracowania zadowalających rozwiązań palących problemów występujących w spółkach GK ENEA. Problemy te są efektem pozorowania dialogu społecznego, naginania prawa pracy oraz zakładowego prawa pracy dla realizacji działań niekorzystnych dla pracowników. W niektórych przypadkach obserujemy wręcz działania noszące znamiona łamania prawa.

Niestety, analiza konkretnych wyników nie napawa optymizmem. Stwierdzamy praktyczny brak konkretnych komunikatów dotyczących przedstawionych przez nas problemów. Podczas kilkugodzinnego spotkania nie otarliśmy się nawet o próbę rozwiązania jakiegokolwiek z nich, nawet tak prostego jak decyzja o wypełnieniu wymogów ZUZP poprzez uzupełnienie umów o pracę o miejsce pracy. W zamian za to otrzymaliśmy obietnicę ustalenia harmonogramu spotkań dotyczących sygnalizowanych punktów zapalnych.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy obiecany harmonogram spotkań. Tak jak się spodziewaliśmy - jest to dokument rozczarowujący. Mimo początkowej daty harmonogramu ustalonej na 16.03.2015 termin rozpoczęcia rozmów na najbardziej palące tematy został ustalony na... 25 marca 2015. Biorąc pod uwagę przebieg wczorajszego spotkania oraz dotychczasową praktykę pozorowania dialogu możemy obawiać się, że będziemy zbywani aż poza okres wyborczy celem zapewnienia spokoju społecznego kosztem czczych obietnic.

W całym kraju narasta fala niezadowolenia z dotychczasowej wieloletniej negatywnej w skutkach polityki prowadzonej wobec wielu grup społecznych. My także rozważamy dostosowanie naszych dalszych kroków do zaistniałej sytuacji. Będziemy informować o nich na bieżąco.

IMG_4258.JPG