Spotkanie w Enea Serwis

 Data publikacji: 25/06/2019

Dnia 24 czerwca 2019 roku w Poznaniu w Siedzibie Enea Serwis odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami strony społecznej w następujących tematach:

  1. Zasady przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK Enea.
  2. Regulamin Pracy
  3. Tabela zaszeregowania.

Po krótkiej dyskusji Regulamin Zasady przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK Enea dla potrzeb Enea Serwis został zaakceptowany i podpisany przez strony.

W Regulaminie Pracy dla pracowników Enea Serwis Zarząd zaproponował dodatkowe zapisy odnośnie monitoringu oraz możliwości kontroli GPS w samochodach służbowych.

Jeśli chodzi o monitorowanie pomieszczeń spółki zgłosiliśmy nasze zaniepokojenie co prawnych możliwości monitorowania pomieszczeń Spółki bazując na urządzeniach dostarczanych przez inny podmiot gospodarczy, zasad jego przetwarzania, archiwizowania oraz docelowego wykorzystania.

Dodatkowo strona społeczna zawnioskowała aby w niniejszym Regulaminie w § 9 dotyczącym dofinansowania do okularów istniejący zapis rozszerzyć o pracowników korzystających ze służbowych z tabletów.

Zarząd zadeklarował szybkie odniesienie się do złożonych uwag i propozycji.

Kolejnym punktem spotkania związanym z kończącymi się pracami na objęciem pracowników Enea Serwis tabelą płac taką sama jak w Enea Operator było przeanalizowanie i modyfikacja istniejącego taryfikatora kwalifikacyjnego w Enea Serwis i po dłuższej dyskusji uzgodniono wstępny roboczy projekt, który po naniesieniu dzisiejszych propozycji zostanie na kolejnym spotkaniu podany dalszym analizom.

Spotkanie na wniosek strony społeczne został rozszerzony o kolejne dwa punkty z których jeden związany był z negocjacjami płacowym na 2019r. drugi w temacie wypłaty nagrody z okazji dnia Energetyka.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili aby Zarząd ustosunkował się do ich pisma, które zostało wystosowane w sprawie negocjacji płacowych.

Prezes Piotr Bogusławski odpowiedział, że przedmiotowe pismo otrzymali dopiero dziś rano i nie mieli jeszcze czasy aby się do niego odnieść.

Jeśli chodzi o sprawy wzrostu wynagrodzeń oraz premii z okazji Dnia Energetyka to prezes Bogusławski odpowiedział, iż te tematy będą przedmiotem najbliższego posiedzenia rady Nadzorczej, która to ma się odbyć w środę 26.06.2019r i po niej Zarząd postara się w jak najszybszym czasie zorganizować spotkanie w tych ważnych tematach.