Spotkanie płacowe w Enei Centrum

 Data publikacji: 27/10/2020

W dniu 27 października br., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Centrum, w którym uczestniczył m.in. prezes Zarządu Dariusz Szymczak.
Na wstępie Dyrektor Departamentu Wsparcia HR Anna Kowalik przedstawiła prezentację dotyczącą:
- propozycji uzgodnienia dni wolnych: w 2021 r. święta przypadające w sobotę to: 1 maja, 14 sierpnia i 25 grudnia. Proponuje się udzielenie dnia wolnego:
za dzień 1 maja - dzień 4 maja, wtorek;
za dzień 14 sierpnia - dzień 13 sierpnia, piątek;
za dzień 25 grudnia - dzień 24 grudnia, piątek.

- sytuacji epidemiologicznej w spółce;
- rozliczenia porozumienia z 3 czerwca odnośnie części uznaniowej.
Następnie rozpoczęły się negocjacje płacowe. Strona społeczna wniosła, aby wzrost wynagrodzeń w Enei Centrum był na tym samym poziomie jak w Enei SA i Enei Operator w skali roku. Zatem w Enei Centrum byłoby to 80 zł od grudnia.
Prezes oznajmił, że jakakolwiek podwyżka wynegocjowana dzisiaj będzie tylko uznaniowa zgodnie z zawartym w czerwcu porozumieniem. Jak również, że zgadza się z filozofią podwyżek na jednakowym poziomie w całej Grupie Kapitałowej, jednak w tym roku nie jest to możliwe do osiągnięcia przez Spółkę. Strona społeczna zaproponowała, aby było to 50 zł od grudnia uznaniowo, a 30 zł od stycznia obligatoryjnie. Dzięki temu osiągnęlibyśmy poziom taki jak w Enei SA. Niestety nie uzyskała ona akceptacji strony pracodawcy.
Pracodawca podtrzymał stanowisko, że od grudnia 2020 r. nastąpi średni wzrost płacy zasadniczej o kwotę 50 zł brutto/etat uznaniowo. Wypłata nagrody jednorazowej na święta 900 zł brutto/etat zostanie zrealizowana do dnia 15 grudnia 2020 r. Jednocześnie ustalono, że w okresie około dwóch tygodni Strony spotkają się i podejmą dalszą kontynuację negocjacji płacowych, jeśli sytuacja Spółki pozwoli. Pracodawca przeanalizuje jeszcze raz swoje możliwości z deklaracją, że nie wycofa się z poziomu dzisiaj deklarowanego.