Spotkanie kwartalne z Zarządem Enea Operator

 Data publikacji: 5/11/2019

Zgodnie z przyjętą tradycją 4 listopada 2019 roku w Poznaniu na kwartalnym spotkaniu zebrały się strony dialogu społecznego w spółce Enea Operator (EO). 

Tematyka spotkania:

1. Nominalny czas pracy w 2020 r. Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty w 2020 ( 15 sierpnia i 26 grudnia)

Uzgodniono, że dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.

2. Współpraca z PEFRONEM. Uzgodniono zmiany do zasad procedury rekrutacji w związku z pilotażowym programemINTERGRACJA, który będzie funkcjonował w GK Enea.

3.Nowy Regulamin Pracy (RP)

Po raz piąty podjęto próbę uzgodnienia zmian do Regulaminu Pracy zaproponowanych przez stronę pracodawcy. Największą dyskusję w tym temacie wywołał temat związany z niezależnością związków zawodowych, a dotyczących : monitoringu wizyjnego, monitoringu rozmów telefonicznych oraz poczty mailowej. Zaproponowane przez pracodawcę rozwiązania doprowadziły do uzgodnienia zmian do RP. Regulamin wejdzie w życie od 1 grudnia 2019 r.

4.Model ścieżki rozwoju zawodowego na stanowiskach elektromonterskich

Do pracodawcy nie wpłynęły uwagi do wcześniej prezentowanego dokumentu. Zasady zostały zaaprobowane przez związki zawodowe. Temat pilotażowy będzie ma być implementowany do innych grup zawodowych w ramach programu przygotowywanego przez Enea S.A. dla całej GK . Wymagać to będzie teżzaangażowania środków finansowych.  

5.Reorganizacja Wydziałów Układów Pomiarowych

Uwzględniono zgłoszone uwagi. Przedstawiono skutki społeczne zaproponowanych zmian. Nikomu nie zostanie zmienione miejsce pracy oraz nie zostanie obniżona stawka osobistego zaszeregowania. Do dyskusji pozostaje jeszcze temat wymagań kwalifikacyjnych. 

6.Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP)

Przedstawiono projekt protokołu dodatkowego  dotyczącego zmiany nazewnictwa stanowisk i taryfikatora kwalifikacyjnego wynikających z reorganizacji struktury w Wydziałach Układów Pomiarowych, modelu ścieżki rozwoju zawodowego na stanowiskach elektromonterskich oraz  pracy w warunkach szczególnychStrony podpisały protokół dodatkowy do ZUZP uwzględniający zaproponowane zmiany.

7.Innowacje i projekty racjonalizatorskie.

Przedstawiono projekt dokumentu realizującego między innymi ochronę wartości intelektualnej, przygotowany przez powołany do tego celu zespół. Zaprezentowany materiał wraz z sugestią źródeł jego finansowania zostanie przesłany stronie społecznej.

8. Sprawy różne. 

Przedstawiciele NSZZ Solidarność zgłosili następujące tematy:

8/1- Nagroda-Premia na święta Bożego Narodzenia.

Nagroda będzie, jej wysokość zostanie uzgodniona na szczeblu GK Enea.

8/2-Negocjacje płacowe na 2020 r.

Zapraszamy zarządy GK Enea do rozpoczęcia negocjacji, których celem będzie ustalenie zasad polityki płacowej w 2020 r. Zarząd ustosunkuje się do tej propozycji.

8/3-Standaryzacja etatyzacja 

Od kilku lat czekamy na dokument, który funkcjonuje w Operatorze. Nowelizacja standaryzacji Rejonów i Oddziałów Dystrybucji jest aktualnie konsultowana z właścicielem. Po tym uzgodnieniu zostanie  udostępniony stronie społecznej.

8/4-Szczepienia przeciwko kleszczom.

Zaproponowaliśmy nowelizację kart ryzyka zawodowego o czynniki biologiczne dla Pracowników narażonych na kontakt z kleszczami. Naszym zdaniem oprócz środków odstraszania należy też zapewnić szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Strona pracodawcy, jako argument przeciw podała hospitalizację szpitalną po szczepionce, osoby uczulonej. Na najbliższym posiedzenie zarządu sprawa zostanie ponownie przeanalizowana.

8/5-Odznaczenia Państwowe z 2017 roku

Na wniosek zarządu EO z okazji 10-lecia Operatora Prezydent RP Andrzej Duda  8 listopada 2017 r. przyznał kilkunastu osobom Odznaczenia Państwowe. Do dnia dzisiejszego tym osobom ich nie wręczono. Kiedy to nastąpi? Zarząd nie czuje się winny, zaopiniowane wnioski w 2017 r. zostały przekazane do Ministerstwa Energii, i tam ewentualnie należy interweniować. Zarząd podejmie próbę wyjaśnienia sprawy.

8/6- Zaopatrzenie w środki czystości oraz herbatę

Jakość tych świadczeń znacząco się obniżyła. Wynika to z błędnych specyfikacji. Temat do wyjaśnienia.

8/7- Powstanie Spółki Córki Operatora- Enea Logistyka

Źródło decyzyjne nie jest w Operatorze. Termin realizacji pomysłu Komitetu Sterującego nie jest znany.