Spotkaliśmy się w Barlinku

 Data publikacji: 17/06/2019

W Barlinku spotkali się Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście:

  • członkowie zarządów:
    • Enea Operator: Tadeusz Dachowski,  oraz nowo wybrany przez pracowników członek zarządu Michał Cebula,
    •  Enea Serwis: Piotr Bogusławski,
  • członkowie Rad Nadzorczych spółek:
    • Enea Operator: Czesław Kolterman,
    • Enea Serwis: Renata Kruber.

Tematyka spotkania:

1. Protokół z ostatniego zebrania. Po odczytaniu z jedną poprawką przyjęto protokół z 11 kwietnia 2019 r. z Nowej Soli.

2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania. Najwięcej czasu poświecono sporom płacowym prowadzonym w Spółkach GK Enea. Długa dyskusja w tym temacie doprowadziła do ustalenia harmonogramu dalszych działań związku. Brak postępu w negocjacjach płacowych oraz patologie związane z łamaniem zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zmusiły KM do podjęcia decyzji o zorganizowaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. manifestacji przed siedzibą Enea S.A. Do udziału w niej zaprosimy inne organizacje związkowe z Enea S.A.  Zapoznano  zebranych z sytuacją w Spółkach GK Enea.

3.Wybory członka zarządu w Enea Operator. Podsumowano dwie tury wyborów jakie odbyły się w Operatorze. Udało się przekonać załogę do głosowania na desygnowanego przez KM kandydata Michała Cebulę. Obecny na spotkaniu M.Cebula podziękował za  skuteczną akcję wyborczą.

4.Wybory członka Rady Nadzorczej Enea Logistyka. Regulamin wyborów w EL nie przewiduje desygnacji, a jedynie zbieranie podpisów. Otrzymaliśmy informację że jest przynajmniej dwoje kandydatów członków NSZZ Solidarność którzy zebrali już wymaganą ilość podpisów.  Przedstawiono harmonogram wyborów.

5. Informacja z prac Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) i Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Marek Boiński przekazał informację z najważniejszych tematów jakimi zajmowali się członkowie KK i KSE.

6. Polityka informacyjna związku. Podsumowano pilotażowy program „Flesz”, który do tej ograniczał się do Naszych Członków w Enea Centrum. Zdaniem zebranych program sprawdził się,  należy go rozszerzyć o pozostałe Spółki.

7. Sprawy różne wolne wnioski. Przedstawiono korespondencję pomiędzy KM a zarządami GK Enea. Dyżury domowe -z związku z brakami kadrowymi występują problemy z pełną obsadą na dyżurach. Należy podjąć kroki w celu zwiększenia ryczałtu za pełnienie dyżuru. Wybory SIP na nową kadencję. Po wakacjach w uzgodnieniu z innymi organizacjami związkowymi zostaną uaktualnione regulaminy i zostaną zorganizowane wybory na nową kadencję.

8. Wystąpienia zaproszonych gości. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach przedstawili najważniejsze problemy z jakimi borykają się Spółki oraz odpowiadali na pytania.