Spór zbiorowy w Enea Trading zakończony!

 Data publikacji: 11/07/2019

11 lipca 2019 roku spotkaliśmy się z Zarządem Enea Trading w trybie "przedmediacyjnym". Tym razem brak mediatora nie przeszkodził w zawarciu Porozumienia kończącego spór zbiorowy w tej ważnej spółce GK Enea.

Zarząd reprezentowany był przez:

  • Dawida Klimczaka, Prezesa Zarządu,
  • Rafała Domaszewskiego, Członka Zarządu ds. Handlowych.

W trakcie negocjacji uzgodniono podwyżkę płacy zasadniczej średnio 300 zł /etat od miesiąca sierpnia 2019 roku, przy czym przyjęto kryteria:

  • dla pracowników posiadających płacę zasadniczą do 6 000 zł podwyżka wyniesie 360 zł,
  • dla pracowników posiadających płacę zasadniczą od 6 001 zł do 10 000 zł podwyżka wyniesie 310 zł,
  • dla pracowników posiadających płacę zasadniczą powyżej 10 000 zł podwyżka wyniesie 155 zł.

Ponadto Pracodawca jeszcze w lipcu 2019 roku wszystkim pracownikom spółki wypłaci jednorazową nagrodę w wysokości 1 000 zł. 

Powyższe kończy spór zbiorowy na tle płacowym w Enea Trading sp. z o.o.

Ponadto uzgodniono zmiany w umowie PPE dla pracowników spółki analogiczne jak wprowadzone niedawno dla spółek objętych ZUZP Enea oraz Enea Operator i Enea Oświetlenie, polegające na zwiększeniu części składki inwestowanej kosztem części składki przeznaczanej na ubezpieczenie.