Spór zbiorowy w Enea Operator zakończony!

 Data publikacji: 8/07/2019

Z inicjatywy Zarządu spółki Enea Operator odbyło się dziś spotkanie "przedmediacyjne" w ramach toczącego się sporu zbiorowego.

Po podpisaniu w dniu 1 lipca 2019 r.  porozumienia płacowego w Enea S.A. (efekt manifestacji przed siedzibą Enea S.A. z dnia 26.06.2019) również w spółce Enea Operator podjęto próbę zawarcia porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy bez konieczności angażowania i ponoszenia kosztów mediatora z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Po prawie czterech godzinach negocjacji udało się spór zakończyć spór zbiorowy i podpisać porozumienie płacowe bardzo podobne do tego zawartego w Enea S.A.:

  1. Obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od sierpnia 2019 o 300 zł.
  2. Premia wakacyjna -1000 zł. płatna 15 lipca 2019 r.
  3. Waloryzacja tabeli płac zasadniczych o 2 %.

Strony dialogu społecznego w Operatorze podpisały następujące dokumenty:

  • protokół z rokowań prowadzonych w trybie sporu zbiorowego
  • porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy
  • uzgodnienie ws. podstawy tabeli płac obowiązującej od 01.08.2019

Wszystkie te dokumenty dostępne są w siedzibach NSZZ Solidarność.