Rozpoczęliśmy prace nad Preliminarzem na rok 2020

 Data publikacji: 28/10/2019

W piątek 25 października 2019 roku spotkaliśmy się aby rozpocząć prace nad Preliminarzem Wspólnej Działalności Socjalnej na rok 2020.

Podczas spotkania przedstawiciele administratora wspólnej działalności socjalnej przedstawili proponowane przez siebie zmiany w stosunku do roku bieżącego. Na tym etapie nie zapowiada się większa rewolucja, większość propozycji ma charakter porządkujący i eliminujący niejasności interpretacyjne. Zapisy wymagają też doprecyzowania pod kątem wyeliminowania możliwości pobierania kilkukrotnego dofinansowania tego samego wydarzenia z różnych kategorii dofinansowania ZFŚS. Zgodzono się, że kwoty dofinansowania powinny co najwyżej być sumowane i przyznawane do wysokości sumy nie przekraczającej kwoty wydatkowanej przez uprawnionego pracownika. Wszystkie propozycje zostaną przesłane do związków zawodowych.

Omówiony został też wpływ zmiany Ustawy o ZFŚS, która to zmiana odmroziła ten będącą od lat na tym samym poziomie podstawę naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do 31 lipca 2019 roku wynosiła ona 3278,14 zł, od 1 sierpnia 2019 roku wzrosła do poziomu 3389,90 zł.

Termin następnego spotkania w sprawie Preliminarza został ustalony na początek roku 2020. Do końca grudnia 2019 mamy czas na przesyłanie uwag oraz wniosków dotyczących tej tematyki.