Rozmowy w Enea Operator

 Data publikacji: 8/07/2018

5.07.2018 w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator.

Nierozwiązane problemy nawarstwiają się, więc agenda spotkania była dość obszerna:

1. Ekwiwalent za pranie i okulary ochronne. Po negocjacjach uzgodniono następujące wartości ekwiwalentów:-za pranie: I grupa-11 zł. -II grupa -21 zł.-III grupa-42 zł. Za okulary 216zł. i 146zł.

2.Skierowania do Sanatorium Energetyk. Rezerwę niewykorzystanych skierowań (55) podzielono na Oddziały Dystrybucji, proporcjonalnie do zainteresowania: Bydgoszcz-40, Szczecin-8, Zielona Góra -3, Gorzów Wlkp.-2, Poznań -2. Oraz 2 skierowania w rezerwie dla Dyrekcji Spółki.

3.Umowa o zakazie konkurencji. Strona pracodawcy poinformowała, że ujednoliciła treść umowy (dotychczas funkcjonowało 6 wzorów), oraz, że wszyscy Pracownicy powinni podpisać umowę do końca września 2018 r. Poinformowano nas również, że Pracownikom prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z umową po zgłoszeniu tego faktu, będą wydawane pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. Dotychczas udzielone zwolnienia będą nadal obowiązywały. Strona społeczna zawnioskowania o dodatek finansowy dla osób, które zadeklarują, że nie będą prowadziły działalności gospodarczej. W odpowiedzi usłyszeliśmy, ze nie ma takiej możliwości.

4.Warunki szczególne. Podsumowano efekty prac zespołu. Aktualnie trwa analiza stanowisk pracujących w takich warunkach (zał. nr. 7 do ZUZP).

5.SEtatyzacja i standaryzacja. Efektów prac zespołów do tego powołanych nie dostaliśmy. Firma zewnętrzna badta materiał opracowany prze zespoły. Wycinkowo przedstawiono etatyzację w liniach biznesowych (majątek sieciowy i rozwój i inwestycje). W tych pionach jest zgoda na zwiększenie zatrudnienia w Oddziałach Dystrybucji o 50 etatów ( Poznań-31, Szczecin-8, Bydgoszcz-6, Zielona Góra-3, Gorzów Wlkp.-2).

6. Dysproporcje płacowe. Na przykładzie grupy elektromonterów przedstawiono analizę tych dysproporcji oraz długofalową politykę niwelowania dysproporcji. Przy podziale kwot uznaniowych wynikających z porozumienia płacowego 1080 elektromonterów dostało indywidualne przeszeregowania. Średnia kwota podwyżki wyniosła -116 zł. (od 5 do 565 zł.).

7.Średnia płaca zasadnicza w Operatorze. Ponad miesiąc temu wystąpiliśmy o podanie średniej płacy zasadniczej w 2017 r. w Operatorze. Podawano nam różne dane (różnica 300 zł.). Temat do wyjaśnienia i załatwienia.

8.Szkolenia. Przedstawiono harmonogram szkoleń , który ma objąć kadrę kierowniczą. Będą to szkolenia z zakresu kompetencji menadżerskich i budowania zespołów. „Akademia menadżera” to niezbędne minimum dla kadry kierowniczej. Ale mają być też szkoleni wszyscy pracownicy.

9. Zdroisk przyszłość ośrodka szkoleniowego. Przy okazji tematu szkoleń, strona społeczna zasugerowała, żeby do między innymi tych szkoleń wykorzystywać Ośrodek Szkoleniowy w Zdroisku. Należy podjąć działania w celu przejęcia ośrodka od Enea S.A. (przy wydzielaniu Operatora, zapomniano tego zrobić).

10.Prawajazdy kat. C+E. Operator nie będzie zwiększał liczby pracowników posiadających dodatkowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Już przeszkolonym, którym kończą się okresy ważności praw jazdy pracodawco pokryje koszty ich wymiany.

11.Szczepienia przeciw kleszczom. Operator nie zamierza prowadzić akcji szczepień. Środki odstraszania kleszczy mają je zastąpić. Enea Serwis testuje środki odstraszania.

12.Dyżury domowe. Godziny pełnienia dyżurów domowych. Zgodnie z SAP-em są do 20.00.  Niektórzy przełożeniu nie potrafią kierować podległymi zespołami i mają z tym problem. Jak najbardziej przyda im się „Akademia menadżera” szczególnie z zakresie budowania i kierowania zespołem. Dualizm zapisy ZUZP i SAP jest do ewentualnego rozważenia przy okazji aktualizacji zapisów ZUZP w tym zakresie. Do rozważenia jest temat podwyższenia ryczałtu za pełnienie dyżuru.

13. Transport-przestarzała flota. Na samochody osobowe i specjalistyczne trwa aktualnie procedura przetargowa.

14.Aktualizacja zapisów ZUZP. Spotkanie zespołu do tego powołanego odbędzie się 17-18.07.2018 r.

Kończąc swe wystąpienie prezes A. Kojro nawiązał do toczących się negocjacji związanych z zawarciem nowej Umowy Społecznej. Negocjatorom życzył powodzenia -„można się pomodlić w tej intencji”.