Rokowania ZUZP Enea Trading - kolejne spotkanie

 Data publikacji: 19/03/2019

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading, w dniu 15 marca 2019 roku, odbyła się kolejna tura rokowań , których celem jest zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Enea Trading.

Niestety nie udało nam się przekonać ani pracodawcy, ani naszych partnerów społecznych do zastosowania trybu porozumienia o stosowaniu ZUZP ENEA. Taka formuła pozwoliłaby nie tylko na uniknięcie błędów, ale i oznaczałaby znacznie prostszy sposób rejestracji przez Państwową Inspekcję Pracy.

Tak więc kolejne spotkanie polegało na analizie propozycji pracodawcy – tempo prac jakie towarzyszy tym negocjacjom jest niespotykane, w naszej ocenie tak się nie tworzy prawa, a Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy jest przecież wewnątrzzakładowym prawem pracy.

Podstawową osią sporu jest jednak fakt, iż pracodawca zamierza wyłączyć spod układu znaczną część Pracowników spółki. Na to niema zgody Strony Społecznej. Większość czasu podczas spotkania zostało poświęcone dyskusji o tym, jakie konkretnie stanowiska zamierza pracodawca wykluczyć i dlaczego. 

Na kolejne spotkanie pracodawca ma przygotować zestawienie ilościowe Pracowników z podziałem na stanowiska co do których istnieje rozbieżność zdań. Jest ono planowane na koniec marca.