Rokowania w sporze płacowym w Enea Operator

 Data publikacji: 23/04/2019

W Poznaniu odbyły się rokowania w trybie zaistniałego 12 kwietnia 2019 r. sporu zbiorowego w spółce Enea Operator. 

Strona pracodawcy poinformowała, że zgodnie z prawem pracy o zaistniałym sporze zbiorowym poinformowała Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu.  Na rokowania oprócz chorego vice prezesa Mirkowskiego stawił się cały zarząd EO. Prezes EO Andrzej Kojro rozpoczynając rokowania przedstawił aktualną sytuację Spółki, zdaniem zarządu najgorszą od wielu lat. Zaapelował o uwzględnienie tego faktu  w trakcje negocjacji. Strona związkowa poprosiła o uszczegółowienie informacji dotyczących zatrudnienia w spółce. Po ich otrzymaniu strona związkowa skomentowała niepokojący fakt - średnia płaca zasadnicza rok do roku uległa zmniejszeniu. Strona pracodawcy przedstawiła powody, które wpłynęły na jej zmniejszenie. Następnie poprosiliśmy o przedstawienie propozycji strony pracodawcy. Po wielu namowach przedstawiono ją nam – średnia podwyżka płacy zasadniczej od maja 2019 r.- 145 zł. (w tym 100 zł. obligatoryjnie). Po przerwie strona społeczna ustosunkował się do tej propozycji i zaproponowała podwyżkę płacy zasadniczej o 750 zł od stycznia 2019 r. Następnych postąpień nie było -strona pracodawcy pozostała przy  swojej propozycji -145 zł.

Strony sporu spisały protokół rokowań w prowadzonym sporze zbiorowym. Osobno negocjowano termin kolejnych rokowań Strona społeczna zaproponowała trzy kwietniowe terminy, strona pracodawcy zaproponowała 10 maja 2019 r. Po negocjacjach uzgodniono, że kolejna tura rokowań odbędzie się 6 maja 2019 r.

Inne tematy poruszane podczas spotkania stron dialogu społecznego w EO.

-Regulamin Pracy. Kolejne podejście do uzgodnienia tego dokumentu nie zakończyło się konsensusem. Tematami zapalnymi  dalej są kwestie związane z czasem pracy dla Elektromonterów Pogotowi Energetycznych i kwestia inwigilacji związków zawodowych (kontrola poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych).

- Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej. Po krótkich negocjacjach ustalono kwoty ekwiwalentu na 2019 r. w  trzech grupach: I-12 zł, II-23 zł. , III 46zł.