Rokowania w Enea Operator

 Data publikacji: 26/05/2019

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Operator sp. z o.o. Było to drugie spotkanie w ramach sporu zbiorowego.

Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 27 kwietnia 2019 r.  Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczył zarząd Enea Operatora: prezes Andrzej Kojro i vice prezesi Tadeusz Dachowski, Sławomir Mirkowski, Marek Szymankiewicz. Ostanie negocjacje zakończyły się na poziomie Strona pracodawcy – 175 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości  500 zł. Strona społeczna – 690 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości 1000 zł. Po krótkim wstępie prezes Andrzej Kojro przedstawił nową propozycję zarządu-175 zł do płacy zasadniczej od maja 2019 r. i premia jednorazowa w wysokości  550 zł. a więc zaproponował tylko wzrost o 50 zł wypłaty jednorazowej. 

Żałosna propozycja wywołała nerwową atmosferę, padały mocne słowa. Po przerwie strona społeczna przedstawiła swoją propozycję– 690 zł do płacy zasadniczej od maja 2019 r.  i premia jednorazowa w wysokości 950 zł. oraz spisanie protokołu rozbieżności oraz  i wspólne wystąpienie o mediatora. Po dłuższej dyskusji dotyczącej między innymi uwarunkowań korporacyjnych strona pracodawców udała się na przerwę, po której przestawiła kolejną propozycję-185 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości  550 zł. Poproszono też nas o przerwę w rokowaniach do 7 czerwca 2019 r. ( związane jest to z powołaniem zarządy na nową kadencję).  Strona społeczna przystała na tą propozycję.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

1.Opłacanie wyższej składki do ZUS za elektromonterów automatyki i zabezpieczeń, uprawniającej do emerytury pomostowej. Czy prawdą jest, że pracodawca zamierza nie odprowadzać składek za te stanowiska?  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że wszyscy elektromonterzy, którzy mają uprawnienia do czynności łączeniowych będą mieli opłacaną wyższą składkę. W tym temacie strona pracodawcy wyda informator do wszystkich Pracowników Operatora.

2. Sieć Wi-fi w siedzibach Oddziałów Dystrybucji (OD). W Enea S.A. na ul. Góreckiej i Enea Operatora na ul Strzeszyńskiej jest dostępna sieć Wi-fi , kiedy taka sieć będzie dostępna w siedzibach OD. Zarząd zajmie się tym tematem.

3. Dyrektor Rejonu Dystrybucji Choszczno. Czy znana jest już osoba, która obejmie to stanowisko? Po przeprowadzeniu rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej w procedurze konkursowej wybrano Dyrektora, który obejmie stanowisko od 1 czerwca 2019 r.