Rokowania w Enea Logistyka

 Data publikacji: 5/06/2019

Po rokowaniach w spółce Enea Centrum musieliśmy szybko przemieścić się do siedziby Enea Logistyka aby rozpocząć kolejne negocjacje płacowe.

Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli:

  • Sławomir Hinc – prezes zarządu
  • Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych

Ostanie negocjacje zakończyły się na pozycjach:

  • Strona społeczna – 750 zł do płacy zasadniczej od stycznia,
  • Strona pracodawcy – nie przedstawiła swojej propozycji.

Na początku spotkania prezes Adam Górczyński omówił przysłany nam na nasz wniosek materiał dotyczący wypłacanych niezgodnie z ZUZP dodatków, oraz zeszłorocznego funduszu nagród  1% który został "skonsumowany" w formie premii wypłaconej na święta Bożego Narodzenia.

Kilka pozycji z przesłanego nam materiału, a dotyczącego wypłat dodatków, zostało nam wyjaśnionych jako funkcjonujących w Enea Wytwarzanie. Część jednak nadal budzi nasze wątpliwości. Ustalono, że NSZZ Solidarność doprecyzuje swoje pytania na piśmie, na które strona pracodawcy w tej samej formie udzieli nam odpowiedzi.
Następnie strona pracodawcy nawiązując do decyzji prezesa URE, wytycznych komitetu sterującego o nie podnoszeniu kosztów oraz faktu, że obecny budżet był zatwierdzony jeszcze przez poprzedni Zarząd, zaproponowała podwyżkę w wysokości 100 zł do płacy zasadniczej od miesiąca czerwca, jednak bez spłaty i jakiejkolwiek premii jednorazowej.

Strona Społeczna w tej sytuacji zaproponowała 650 do płacy zasadniczej od miesiąca maja i wypłatę premii jednorazowej w wysokości 1000 zł.
Wobec tego, że Zarząd EL nie zaproponował już żadnego postąpienia, sporządzono protokół rozbieżności i na tym spotkanie zakończono.