Rokowania płacowe w Enea Logistyka zakończone

 Data publikacji: 19/07/2019

W Poznaniu kontynuowano rokowania w sporze płacowym w Enea Logistyka.

Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli:

  • Sławomir Hinc – prezes zarządu,
  • Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych. 

Prezes S. Hinc przedstawił sytuację Spółki oraz przedstawił nową propozycję obligatoryjnej podwyżki płacy zasadniczej o 200 zł. od sierpnia 2019 oraz wypłata premii jednorazowej w wysokości 2019 r. 

Po przerwie strona społeczna ustosunkowała się do propozycji pracodawcy (podwyżki w Spółkach GK Enea) i złożyła swoją propozycję 450 zł do zasadniczej od sierpnia, plus premia 1000 zł.

Kolejne przerwy i postąpienia doprowadziły do konsensusu czyli zawarcia porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w Enea Logistyka. Parametry zawartego porozumienia:

  1. Obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od sierpnia 2019 o 300 zł.
  2. Premia jednorazowa -900 zł. płatna do 10 sierpnia 2019 r.
  3. W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi można nie przyznać podwyżki.
  4. Podwyżka będzie przyznawana do maksymalnej kwoty wynikającej z kategorii zaszeregowania. 

Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.