Rocznica stanu wojennego

 Data publikacji: 13/12/2019

Dziś obchodzimy kolejną rocznicę wydania wojny Polakom przez władających Polską z sowieckiego nadania komunistów. Po tym, jak usilne prośby gen. Jaruzelskiego o zbroją interwencję ZSRS nie poskutkowały, 13 grudnia 1981 roku, dla ratowania swojej władzy na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzono w Polsce stan wojenny.

Kosztował on życie około 100 ludzi, wiele tysięcy osób niewygodnych dla władających Polską marksistów zostało internowanych. Wiele wskazuje na to, że już wtedy był przygotowywany grunt pod zmiany ustrojowe, które ostatecznie dokonały się w 1989 roku. Bez spacyfikowania podnoszącego głowę narodu polskiego nie byłoby możliwe stworzenie pozorów oddania władzy przez komunistów przy Okrągłym Stole. Dzięki temu zachowali bezkarność za dokonane zbrodnie, akceptację dla przejęcia przez nich dużej części majątku narodowego, zachowanie w niezmienionym kształcie ustrojowym i personalnym wymiaru sprawiedliwości i Wojskowych Służb Informacyjnych.

7189590-stan-wojenny.jpg

Stan Wojenny złamał wielu ludzi, złamał ducha Narodu. Pamięć o tym okresie jest konieczna dla tego ducha odzyskania, dla pełnego powstania z kolan i pamięci o tym, jak ważna jest wolność i suwerenność, a jak groźna dla wszystkich zniewalających narody jest Prawda.