Przekształciliśmy się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy!!!

 Data publikacji: 21/10/2020

Realizując decyzje Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 08.10.2020 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM) podjęła uchwałę o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno - Strajkowy. Początkiem akcji protestacyjnej jest oflagowanie zakładów pracy na terenie działania KM.

Przekształcenia dokonuje się w celu obrony praw i interesów pracowniczych na okoliczność zmian restrukturyzacyjno - konsolidacyjnych w związku z działaniami zarządów koncernów energetycznych oraz zamiarami realizacji przez Stronę Rządową transformacji klimatycznej sektora górnictwa i energetyki wbrew logice i na życzenie pozbawionych własnego węgla państw Europy Zachodniej.