Protesty górników

 Data publikacji: 24/10/2014

Nasza Organizajca Międzyzakładowa wyraziła swoje poparcie dla protestów górników, którzy walczą o godny byt wielu tysięcy rodzin na Śląsku.

Wokół sprawy górnictwa w Polsce tworzonych jest wiele nikorzystnych mitów. Przykładowo nieprawdą jest, że dopłacamy do górnictwa z naszych podatków: wieloletni bilans podatki/dotacje wykazuje wielomiliardowe zyski dla budżetu państwa z tytułu działania kopalni.
Ponadto oblicza się, że jedno miejsce pracy "na dole" tworzy od 4 do 5-ciu miejsc pracy wokół kopalni.