Preliminarz świadczeń socjalnych, rozmowy płacowe ENEA Operator

 Data publikacji: 11/03/2015

W dniu dzisiejszym (11.03.2015) odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnienia Preliminarza świadczeń socjalnych dla wspólnej działalności socjalnej w GK ENEA.

Odbyły się także rozmowy na temat polityki płacowej w ENEA Operator, jak też omówiono parę zagadnień bieżących w naszej spółce dystrybucyjnej. 

Preliminarz

Spotkanie okazało się ostatnim w sprawie Preliminarza świadczeń socjalnych na rok 2015 - został on obustronnie przyjęty.

Wprowadza on jedną znaczącą zmianę: jego autorzy postawili sobie zadanie ujednolicenia świadczeń socjalnych dla wszystkich obszarów terytorialnych GK ENEA. Tym samym wszystkich pracowników spółek GK ENEA objętych wspólną działalnością socjalną dotyczyć będą w tym roku te same zasady: wysokości świadczeń, wysokości progów różnicujących świadczenia, te same terminy składania wniosków. Poszczególne obszary nadal będą mogły decydować o szczegółowych celach, na które będą przeznaczane środki funduszu świadczeń socjalnych - w ramach przyznanych obszarom limitów środków.

Polityka płacowa

Jak należało się spodziewać odpowiedź Zarządu ENEA Operator na postulaty płacowe strony społecznej była identyczna jak Zarządu ENEA S.A. Przy odmowie podniesienia płac zasadniczych padła propozycja podzielenia się potencjalnymi przyszłymi oszczędnościami.

Strona społeczna niezmiennie podnosi, że celowym byłoby ustalanie kwestii płacowych z odpowiednim Komitetem Sterującym pracującym w ramach polityki korporacyjnej. Zaoszczędziłoby to wszystkim mnóstwo czasu i środków.

Inne uzgodnienia

Uzgodniono także:

  • limit skierowań do sanatorim na rok 2015 w ENEA Operator Sp. z o.o.,
  • porozumienie w sprawie zmian w zasadach rekrutacji (konsekwencja przejęcia realizacji zadań kadrowych przez ENEA Centrum) - procedura ZL1,
  • uzgodniono powołanie Komisji Pojednawczych w Spółce na nową kadencję,
  • wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dofinansowania na okulary ochronne dla pracowników ENEA Operator Sp. z o.o.
2015_03_11_EnOp_z1.jpg2015_03_11_EnOp_z2.jpg