Pożegnanie Grzegorza Jeziornego

 Data publikacji: 16/10/2017

Spotkanie w dniu 13 października 2017 roku było też jednocześnie pożegnaniem Pana Grzegorza Jeziornego, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Kontakty ze stroną społeczną były stałym i ważnym elementem pracy Pana Grzegorza, najpierw w Energetyce Poznańskiej, potem w Enea. Stąd należy docenić, iż sam poprosił o umożliwienie zakończenia swojej pracy w Enea pożegnaniem z przedstawicielami związków zawodowych, co uczynił na ostatnim spotkaniu w sprawie Wspólnej Działalności Socjalnej.

GJeziorny.jpg

Podczas pożegnania Pan Grzegorz Jeziorny dokonał krótkiego przeglądu swojej pracy w energetyce. A stanowiła ona większość życia zawodowego Pana Grzegorza. Po dwuletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w przemyśle spożywczym, połączonej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika wydziału w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (1979-1981), od 1981 roku związany już jest z naszą poznańską energetyką. Wiele lat to od Pana Grzegorza Jeziornego jako Dyrektora  Departamentu Zarządzania Kadrami zależała polityka personalna w naszym przedsiębiorstwie. Z racji pełnionej funkcji uczestniczył we wszystkich najważniejszych dla strony społecznej wydarzeniach, w tym w bardzo pracochłonnym procesie negocjacyjnym obowiązującego do dziś w Enea Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po wydzieleniu Enea Operator znalazł się w naszej spółce dystrybucyjnej, gdzie także odpowiadał za politykę kadrową na stanowisku Dyrektora. Od powołania do życia Enea Centrum i przekazania do niej funkcji związanych z kadrami oraz z zarządzaniem ZFŚS przez ostatnie lata kierował działem zarządzającym świadczeniami socjalnymi dla pracowników obszaru wspólnej działalności socjalnej obejmującego obszar dystrybucji oraz obrotu GK Enea.