Porozumienie w Enea Pomiary!!!

 Data publikacji: 25/07/2019

Kolejna tura rokowań z Zarządem Enea Pomiary doprowadziła do zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w Spółce. 

Ze strony Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - Prezes Zarządu, Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych. 

Na wstępie zarząd przedstawił strukturę płac, oraz możliwości finansowe Enea Pomiary.  Przerwy oraz kolejno składane nowe propozycje doprowadziły do zawarcia porozumienia płacowego na 2019 r.

Parametry zawartego porozumienia: 

  1. Podwyższenie obligatoryjne płac zasadniczych od lipca 2019 r. o 250 zł. (z tej podwyżki wyłączeni zostali Pracownicy zatrudnieni w systemie akordowym) Ponadto zarząd zabezpieczy dodatkowo środki na indywidualne przeszeregowania (iloczyn kwoty 25 zł. i 102 etatów). Z rozdysponownia tych środków zarząd rozliczy się przed stroną społeczną.
  2. Jednorazowa premia dla wszystkich zatrudnionych w wysokości 1500 zł. Wypłata premii nastąpi najpóźniej do końca lipca 2019 r.

Podpisane porozumienie kończy spór płacowy w Enea Pomiary, do dziś ostatniej spółce bez uzgodnionej polityki płacowej na rok 2019.