Porozumienie płacowe w Enei Serwis - negocjacje zakończone

 Data publikacji: 16/10/2020

W dniu 16 października 2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Serwis. Pracodawcę reprezentowali Ireneusz Rogowski - Prezes Zarządu, Sławomir Szczot - Wiceprezes zarządu ds. rozwoju, Piotr Bogusławski – Wiceprezes zarządu ds. pracowniczych oraz Czesław Koltermann - Wiceprezes zarządu ds. technicznych.
Na wstępie Prezes przedstawił sytuację finansową spółki. Ostatnie negocjacje zakończyły się na poziomie 200 zł obligatoryjnego wzrostu płac, co w sferze obligatoryjnej miało w tym roku wyczerpywać oczekiwania strony społecznej.

Dzisiejsze negocjacje miały dotyczyć tylko wzrostu wynagrodzeń tzw. części uznaniowej. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania na poziomie takim jak w Enei SA. Po dyskusji w kwestii czy ma to być część uznaniowa czy obligatoryjna (-o co jednak dziś staraliśmy się), strona społeczna zgodziła się ze względu na wcześniejsze ustalenia, że wzrost płacy zasadniczej będzie tylko uznaniowy. Uzgodniono: 50 zł wzrostu płacy zasadniczej uznaniowo, z parametrem maksymalnym 200 zł od listopada. W wyjątkowych przypadkach odstępstwa od tego parametru, co musi być uzgodnione ze związkami. Wszystkie środki mają „spłynąć” do oddziałów. Wynegocjowano również 900 zł nagrody na Boże Narodzenie, płatne do 15 grudnia br.