Porozumienie płacowe w Enea Pomiary

 Data publikacji: 8/06/2021

Po ponad dwumiesięcznej przerwie w Enea Pomiary kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce na 2021 r.

Rozpoczynając negocjacje Prezes A.Wilski przywitał wszystkich a następnie przedstawił prezentację obrazującą wyniki finansowe spółki, następnie poprosił stronę związkową o sprecyzowanie swoich oczekiwań odnośnie podwyżek płac. Przedstawiliśmy parametry porozumienia płacowego z Enea Operatora i zawnioskowaliśmy o przyjęcie ich w Enea Pomiary. Zarząd nie był przygotowany na taki wariant, ale po konstruktywnej przerwie i krótkich negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie.

1.Uzgodniono że, do końca czerwca br.  Pracodawca wypłaci jednorazową nagrodę Pracownikom zatrudnionym na dzień 8 cerwca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień jej wypłaty.

2.Ustalono podniesienie stawek płac zasadniczych za rok 2021 od 1 stycznia 2022 r. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpi również wzrost płac zasadniczych Pracowników za 2022 rok, jednak jest on uzależniony od wyroku Sądu Unii Europejskiej  (I instancja w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej, zatwierdzającej polski rynek mocy.  W razie niekorzystnego wyroku sprawa negocjacji przyrostu płac na 2022 rok będzie sprawą do uzgodnienia zgodnie z zapisami ZUZP.

3.Powyższymi zapisami nie zostaną objęci Pracownicy akordowi, którzy otrzymali podwyżkę płac zasadniczych od 1 stycznia 2021-wymogi zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Inne tematy poruszone podczas spotkania:

-Aktualizacja zapisów Porozumienia o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Strony uzgodniły treść Protokołu Dodatkowego dotyczącego pakietu medycznego opłacanego przez pracodawcę.

-Przekwalifikowanie inkasentów. Strona pracodawcy podniosła ten temat i poprosiła o pomoc stronę związkową.

K.G.